Dokumendid


   

  COVID- 19 ja DISTANTSÕPE

   

  Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes on loetav SIIT.  (Uuendatud 10.03.2021)

   

   

  2020/2021 õ.- a. 

   

  Pedagoogilise nõukogu koosolekud

  14. september 2020

  11. jaanuar 2021

  20. mai 2021

   

  Õppenõukogu koosolekud

  27. august 2020

  2. detsember 2020

  17. märts 2021

  8. juuni 2021

  15. juuni 2021

   

  Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021
  Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
  Tegevused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

  Karjäärialased üritused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

  Võimla kasutamise hinnakiri (alates 02.01.2020)

  Hommikune koolibussiring (alates 02.09.2020)

  Lasteaed

   

  Lasteaia kodukord alates 01.04.2021

  LAPSE LASTEAEDA HARJUTAMISE SOOVITUSED (uuendatud 15.02.2021)
  Lasteaiarühmade päevakava (uuendatud 15.09.2020)
  Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas (muudetud 22.10.2020)
  Kohatasu koolieelses lasteasutuses (muudetud 22.10.2020)
  Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
  Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

   

  Kool

   

  Õppetrimestrid ja koolivaheajad 2020-2021 õ.-a.
  Tunniplaan uuendatud 13.11.2020
  Huviringide tunniplaan uuendatud 29.01.2021
  Pikapäevarühm uuendatud 04.09.2020
  Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.09.2020
  Põhikooli õppekava ja ainekavad

  Põhikooli õppekava alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021
  Hindamisjuhend

  Hindamisjuhend alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021

  Kodukord alates 01.08.2020
  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord
  1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotluse leiad siit
  Kooli vastuvõtmise kord
  Õpilasomavalitsuse põhimäärus

  Õpilasesinduse presidendi ja direktori KOOSTÖÖLEPE 07.12.2020

   

  Avalduste blanketid

  Avaldus sõidusoodustuse taotlemiseks (piletid)
  Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
  Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc

   

  COVID- 19 ja DISTANTSÕPE

   

  Kabala Lasteaed-Põhikooli õppetöö korraldamine koroonaviiruse leviku tingimustes on loetav SIIT.  (Uuendatud 10.03.2021)

   

   

  2020/2021 õ.- a. 

   

  Pedagoogilise nõukogu koosolekud

  14. september 2020

  11. jaanuar 2021

  20. mai 2021

   

  Õppenõukogu koosolekud

  27. august 2020

  2. detsember 2020

  17. märts 2021

  8. juuni 2021

  15. juuni 2021

   

  Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava 2019-2021
  Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärus
  Tegevused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

  Karjäärialased üritused 2020/2021 õppeaastal  (Uuendatud 24.09.2020)

  Võimla kasutamise hinnakiri (alates 02.01.2020)

  Hommikune koolibussiring (alates 02.09.2020)

  Lasteaed

   

  Lasteaia kodukord alates 01.04.2021

  LAPSE LASTEAEDA HARJUTAMISE SOOVITUSED (uuendatud 15.02.2021)
  Lasteaiarühmade päevakava (uuendatud 15.09.2020)
  Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas (muudetud 22.10.2020)
  Kohatasu koolieelses lasteasutuses (muudetud 22.10.2020)
  Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia õppekava.doc
  Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaia lapse koolivalmiduskaart.doc

   

  Kool

   

  Õppetrimestrid ja koolivaheajad 2020-2021 õ.-a.
  Tunniplaan uuendatud 13.11.2020
  Huviringide tunniplaan uuendatud 29.01.2021
  Pikapäevarühm uuendatud 04.09.2020
  Konsultatsioonide ajad uuendatud 24.09.2020
  Põhikooli õppekava ja ainekavad

  Põhikooli õppekava alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021
  Hindamisjuhend

  Hindamisjuhend alates 01.09.2021 uuendatud 28.04.2021

  Kodukord alates 01.08.2020
  Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord
  1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotluse leiad siit
  Kooli vastuvõtmise kord
  Õpilasomavalitsuse põhimäärus

  Õpilasesinduse presidendi ja direktori KOOSTÖÖLEPE 07.12.2020

   

  Avalduste blanketid

  Avaldus sõidusoodustuse taotlemiseks (piletid)
  Avaldus lapse võtmiseks lasteaeda.doc
  Avaldus lapse kooli võtmiseks.doc