Huvitegevus


  Klassiväline tegevus aitab kaasa õpilaste pädevuste kujunemisele, arendab eneseväljendusoskust, kohusetunnet, õpetab vastutust ja muid toimetulekuks vajalikke oskusi ja vilumusi.

  Klassiväline tegevus aitab luua ja hoida sidet kooli ja üldsuse vahel (avatud peod, näitused, täiskasvanute vaba aja sisustamine koos õpilastega), mis on üks kooli avatuse põhielemente.

  Aine- ja huviringid
  Koolis tegutsevad: mudilaskoor, pilliring, spordiring, keraamikaring, robootikaring, arvutiring, loodusring, parkour, rahvatants,
   

  Huviringide tunniplaan alates 07.09.2020

   

  Õpilasesindus
  Õpilasomavalitsus on loodud veebruaris 2000. a.
  Tegevuse peaeesmärkideks on tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; tõsta õpilaste vastutustunnet õppetöö ja kooli suhtes. 

  Kooli traditsioonid
  Koolitähtpäevadega seotud traditsioonid:
  1. septembri aktus, kooli sünnipäevale pühendatud suur jooksuvõistlus „Kabala kablutamine“, õpetajate päev, aabitsapidu, parimate klassilõpetajate ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, lõpukell, lõpuaktus.

  Kalendritähtpäevad
  Jõulukontsert - pidu, käsitöönäitus, vabariigi aastapäeva aktus, emadepäeva kontsert ja lahtised tunnid, kodanikupäev, jõuluadvendihommikud.

  Ainealased ülekoolilised traditsioonid: Muusikapäev, spordipäevad ja võimlemisvõistlus, rahvastepalli karikavõistlus, emakeelepäev, pikk tund algklassidele, veerandilõpu viktoriin 5.-9. klassile.

  Klassiväline tegevus aitab kaasa õpilaste pädevuste kujunemisele, arendab eneseväljendusoskust, kohusetunnet, õpetab vastutust ja muid toimetulekuks vajalikke oskusi ja vilumusi.

  Klassiväline tegevus aitab luua ja hoida sidet kooli ja üldsuse vahel (avatud peod, näitused, täiskasvanute vaba aja sisustamine koos õpilastega), mis on üks kooli avatuse põhielemente.

  Aine- ja huviringid
  Koolis tegutsevad: mudilaskoor, pilliring, spordiring, keraamikaring, robootikaring, arvutiring, loodusring, parkour, rahvatants,
   

  Huviringide tunniplaan alates 07.09.2020

   

  Õpilasesindus
  Õpilasomavalitsus on loodud veebruaris 2000. a.
  Tegevuse peaeesmärkideks on tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; tõsta õpilaste vastutustunnet õppetöö ja kooli suhtes. 

  Kooli traditsioonid
  Koolitähtpäevadega seotud traditsioonid:
  1. septembri aktus, kooli sünnipäevale pühendatud suur jooksuvõistlus „Kabala kablutamine“, õpetajate päev, aabitsapidu, parimate klassilõpetajate ja nende vanemate pidulik vastuvõtt, lõpukell, lõpuaktus.

  Kalendritähtpäevad
  Jõulukontsert - pidu, käsitöönäitus, vabariigi aastapäeva aktus, emadepäeva kontsert ja lahtised tunnid, kodanikupäev, jõuluadvendihommikud.

  Ainealased ülekoolilised traditsioonid: Muusikapäev, spordipäevad ja võimlemisvõistlus, rahvastepalli karikavõistlus, emakeelepäev, pikk tund algklassidele, veerandilõpu viktoriin 5.-9. klassile.