Meie lasteaias pakutavad tugiteenused
  Ootame lasteaia ja kooliperre eripedagoogi!

  Töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena.
  Eripedagoog:
  teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
  viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;
  aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;
  arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;
  arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;
  aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;
  nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.
   

  Kooli HEV- koordinaator on Anu Vendelin.

  Koolis võimaldatakse vastavalt vajadusele õpiabitunde.