Õpilasesinduse kokkusaamised kord kuus.

  Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe

  Õpilasesindus 2020/2021. õppeaastal
   

  Õpilasesinduse president – Lisette Toomla- 7. kl.

  asepresident – Eliis Maltsar - 7 kl.

   

  Liikmed:

  Saskia Rahkema - 4.kl

  Heleene Grichin - 5.kl

  Hele-Ly Pajo - 5.kl

  Gertu-Liis Raudsepp - 6.kl

  Stella-Maria Seervald - 7.kl

  Kaila Erika Viira - 8.kl

  Katrin Laurimaa - 9 kl.

   

  Juhendaja: Koidu Pettai