Õpilasesinduse (ÕE) kokkusaamised juhendajaga toimuvad vähemalt kord kuus ning teiste koolipere liikmetega vastavalt vajadusele.

  Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe

  Õpilasesindus 2021/2022. õppeaastal

  Õpilasesinduse president – Lisette Toomla- 8. kl.

  asepresident – Eliis Maltsar - 8. kl.

  Liikmed:

  Saskia Rahkema - 5.kl

  Heleene Grichin - 6.kl

  Hele-Ly Pajo - 6.kl

  Gertu-Liis Raudsepp - 7.kl

  Stella-Maria Seervald - 8.kl

  Kaila Erika Viira - 9.kl

  Juhendaja:

  Koidu Pettai