Õpilasesinduse (ÕE) kokkusaamised juhendajaga toimuvad vähemalt kord kuus ning teiste koolipere liikmetega vastavalt vajadusele.

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe

Õpilasesindus 2021/2022. õppeaastal

Õpilasesinduse president – Lisette Toomla- 8. kl.

asepresident – Eliis Maltsar - 8. kl.

Liikmed:

Saskia Rahkema - 5.kl

Heleene Grichin - 6.kl

Hele-Ly Pajo - 6.kl

Gertu-Liis Raudsepp - 7.kl

Stella-Maria Seervald - 8.kl

Kaila Erika Viira - 9.kl

Juhendaja:

Koidu Pettai