KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

KIKi projektid


Alates 2017. aastast teeme tihedat koostööd Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK). KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma õpilaste osalemist aktiivõppeprogrammides. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. 

Täpsem info KIKi toetustest on leitav KIK kodulehel SIIN.

Õppeprogrammides osalemisega saame mitmekesistada õppe- ja kasvatustööd nii põhikooli kui lasteaia õpilastel keskkonnahariduslike õppekäikude korraldamisel.

KIKi projektide eestvedamisega tegeleb meie kooli usin loodusainete õpetaja Ülli Toomemäe. 

2022/2023 õppeaasta õppekäigud:

Sügis 2022:  

3.-4. kl 15 õpilast Eesti Loodusmuuseum, „Praktiline tund – rakk ja ainuraksed”
5.-6. kl 21 õpilast Eesti Meremuuseum, „Peetri koge”
Kevad 2023: 

7.-9. kl 16 õpilast Eesti Meremuuseum, „Peetri koge”

1.-2. kl 11 õpilast Eesti Loodusmuuseum, „Loomade aasta” osalevad 

kevad 2023:

Kabala, Purku ja Lipa lasteaia rühmade 14 last väljasõit  Kurgja Talurahvamuuseumi, programm „Eesti toidu aastaring talus”

Vaata toimunud projektid SIIT.

Alates 2017. aastast teeme tihedat koostööd Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK). KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma õpilaste osalemist aktiivõppeprogrammides. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. 

Täpsem info KIKi toetustest on leitav KIK kodulehel SIIN.

Õppeprogrammides osalemisega saame mitmekesistada õppe- ja kasvatustööd nii põhikooli kui lasteaia õpilastel keskkonnahariduslike õppekäikude korraldamisel.

KIKi projektide eestvedamisega tegeleb meie kooli usin loodusainete õpetaja Ülli Toomemäe. 

2022/2023 õppeaasta õppekäigud:

Sügis 2022:  

3.-4. kl 15 õpilast Eesti Loodusmuuseum, „Praktiline tund – rakk ja ainuraksed”
5.-6. kl 21 õpilast Eesti Meremuuseum, „Peetri koge”
Kevad 2023: 

7.-9. kl 16 õpilast Eesti Meremuuseum, „Peetri koge”

1.-2. kl 11 õpilast Eesti Loodusmuuseum, „Loomade aasta” osalevad 

kevad 2023:

Kabala, Purku ja Lipa lasteaia rühmade 14 last väljasõit  Kurgja Talurahvamuuseumi, programm „Eesti toidu aastaring talus”

Vaata toimunud projektid SIIT.