KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Taastav õigus:


2022/2023 õppeaastal osaleme õppijate rollis Rapla valla projektis "Taastava õiguse arendamine Rapla vallas", mille eesmärgiks on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel. Ühtlasi projekti eesmärgiks on toetada kogukondlike koostöömudelite teket, mille raames rakendatakse juhtumipõhiselt taastava õiguse meetodeid.

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“

Meie asutusest osalesid väljaõppes:

lasteaiast Lustilaps rühma õpetaja Ly Vaikmets-Vain.

põhikoolist klassi- ja aineõpetaja Anu Vendelin ja HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo.

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eesmärk on asjaosalisi tervendada ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne vahendaja.

Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust.

Taastava õiguse lähenemised sobivad

  • Noorte tülide ja süütegude lahendamiseks
  • Kooli keskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks
  • Kogukonna konfliktide lahendamiseks
  • Naabrite vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks
  • Erinevates kollektiivides tülide ja keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks

Lisainfo :
Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala
(projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee
Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht)
piret.jaakberg@rapla.ee

Täpsem info Taastava Õiguse põhimõtetest on leitav SIIN.

2022/2023 õppeaastal osaleme õppijate rollis Rapla valla projektis "Taastava õiguse arendamine Rapla vallas", mille eesmärgiks on pakkuda noortega töötavatele spetsialistidele teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte Taastava õiguse põhimõtetel. Ühtlasi projekti eesmärgiks on toetada kogukondlike koostöömudelite teket, mille raames rakendatakse juhtumipõhiselt taastava õiguse meetodeid.

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021.1.05.22-0219  programmist “Teadlikkuse tõstmine ja uute initsiatiivide algatamine taastava õiguse rakendamiseks“

Meie asutusest osalesid väljaõppes:

lasteaiast Lustilaps rühma õpetaja Ly Vaikmets-Vain.

põhikoolist klassi- ja aineõpetaja Anu Vendelin ja HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo.

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Taastava õiguse eesmärk on asjaosalisi tervendada ja luua turvaline kogukond. Protsessi juhib neutraalne vahendaja.

Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust.

Taastava õiguse lähenemised sobivad

  • Noorte tülide ja süütegude lahendamiseks
  • Kooli keskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks
  • Kogukonna konfliktide lahendamiseks
  • Naabrite vaheliste lahkarvamuste lahendamiseks
  • Erinevates kollektiivides tülide ja keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks

Lisainfo :
Taastava Õiguse ja konfliktivahenduse kohta Rapla piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala
(projekti assistent) kristel.pohjala@politsei.ee
Projekti kohta lisainfo Rapla valla lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg (projektijuht)
piret.jaakberg@rapla.ee

Täpsem info Taastava Õiguse põhimõtetest on leitav SIIN.