KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Transpordiamet:


Transpordiamet toetab 3.–4. klasside õpilaste jalgratturikoolitust. 

Koostöös Transpordiametiga korraldame meie koolis iga-aastaselt algklasside õpilastele, üldjuhul 3. klassi õpilastele jalgratturikoolitust eesmärgiga suurendada liiklusohutust. Koolituse korraldamiseks taotleme Transpordiametilt toetust. Arvestuslikult on koolitusel osaleva lapse koolitamise kulu 25 eurot, mida finantseerib Transpordiamet. Toetust makstakse iga õpilase kohta, kes läbib täismahus koolituse ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Sama õpilase koolitust toetatakse ühel korral.

Projekti üle-eestiliseks kontaktisikuks on Marika Luik, marika.luik@transpordiamet.ee, tel 5615 6709.

Koolipoolne toetuse taotleja on kooli direktor. Koolitust viivad läbi algklasside klassijuhatajad (teoreetiline osa) ja kehalise kasvatuse õpetaja (praktiline osa).

Täpsemat infot jalgratturikoolituse toetusest leiad SIIN.

Transpordiamet toetab 3.–4. klasside õpilaste jalgratturikoolitust. 

Koostöös Transpordiametiga korraldame meie koolis iga-aastaselt algklasside õpilastele, üldjuhul 3. klassi õpilastele jalgratturikoolitust eesmärgiga suurendada liiklusohutust. Koolituse korraldamiseks taotleme Transpordiametilt toetust. Arvestuslikult on koolitusel osaleva lapse koolitamise kulu 25 eurot, mida finantseerib Transpordiamet. Toetust makstakse iga õpilase kohta, kes läbib täismahus koolituse ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Sama õpilase koolitust toetatakse ühel korral.

Projekti üle-eestiliseks kontaktisikuks on Marika Luik, marika.luik@transpordiamet.ee, tel 5615 6709.

Koolipoolne toetuse taotleja on kooli direktor. Koolitust viivad läbi algklasside klassijuhatajad (teoreetiline osa) ja kehalise kasvatuse õpetaja (praktiline osa).

Täpsemat infot jalgratturikoolituse toetusest leiad SIIN.