Koolist


  VISIOON

   

  Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

   

  MISSIOON

   

  Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

  ● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

  ● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

  ● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

  ● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

   

  PÕHIVÄÄRTUSED

   

  HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

  ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

   

  ÜLDEESMÄRGID

   

  * meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

  * meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

  * teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

  VISIOON

   

  Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

   

  MISSIOON

   

  Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

  ● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

  ● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

  ● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

  ● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

   

  PÕHIVÄÄRTUSED

   

  HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

  ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

   

  ÜLDEESMÄRGID

   

  * meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

  * meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

  * teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.