HALDUSJÄRELEVALVE


  Haldusjärelevalvet teostab:

  Haridus- ja Teadusministeerium
  Munga 18, 50088 Tartu
  telefon: 735 0222
  e-post: hm@hm.ee
  WWW: https://www.hm.ee/

  Õilme Saks, peaekspert (Pärnu-, Järva-, Lääne-, Rapla-, Hiiumaa)

  Tel: 7354026; 56910223

  Rapla Vallavalitsuse ametnikud:

  Jüri Morozov, abivallavanem, tel 5389 2441

  Marek Männik, haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist, tel: 5384 1582

  Lea Leppik, haridusspetsialist, tel 5561 5405

  Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna teised ametnikud, kellega koostöös toimub kooli ja lasteaia arendustegevus

  Haldusjärelevalvet teostab:

  Haridus- ja Teadusministeerium
  Munga 18, 50088 Tartu
  telefon: 735 0222
  e-post: hm@hm.ee
  WWW: https://www.hm.ee/

  Õilme Saks, peaekspert (Pärnu-, Järva-, Lääne-, Rapla-, Hiiumaa)

  Tel: 7354026; 56910223

  Rapla Vallavalitsuse ametnikud:

  Jüri Morozov, abivallavanem, tel 5389 2441

  Marek Männik, haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist, tel: 5384 1582

  Lea Leppik, haridusspetsialist, tel 5561 5405