Новости

  HTM´i juhised lasteaedadele alates 1. november 2021 31. октября Kabala Lasteaed-Põhikool


  Lugupeetud lapsevanemad!

   

  Vastavalt Haridusmnisteeriumi juhistele alates 1. novmebrist 2021 Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia rühmades:

  • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues:
  1. Õpetaja võtab lapse(d) hommikul vastu õues kl 7:30-8:30 ning suunab lapsed riietusruumi, kus lapsi võtab vastu õpetaja abi või õpetaja assistent. Kui peaksite tulema lasteaeda hiljem kui 8:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
  2. Õpetaja annab lapse(d) üle õhtul õues kl 16:30-18:00. Kui soovite tulla lapsele järgi enne 16:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
  • Rühmade õpetajate telefoni numbrid on edastatud vanematele ELIIS´i sõnumi kaudu.

   

  • Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei lubata kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
  • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistame virtuaalseid kanaleid.
  • Põhjendatud vajaduse korral lubame hoonesse külalisi, kes tõendavad, et on:
  1. vaktsineerimiskuuri läbinud või
  2. COVID-19 haiguse läbi põdenud.
  • Sündmuste korraldamisel järgime järgmisi ohutusmeetmeid:
  1. korraldame sündmused õues;
  2. piirame osalejate arvu;
  3. tagame hajutatust;
  4. haigustunnustega inimesed sündmustel ei osale (peavad jääma koju);
  5. võimaldame videosilla teel osalemine;
  6. kontrollime osalejate nakkusohutust;
  7. kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.

  Jälgige ELIIS´i ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust lasteaeda poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

  Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

   

  Mõistvale suhtumisele lootes

   

  Pille Lille

  Lugupeetud lapsevanemad!

   

  Vastavalt Haridusmnisteeriumi juhistele alates 1. novmebrist 2021 Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaia rühmades:

  • Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub õues:
  1. Õpetaja võtab lapse(d) hommikul vastu õues kl 7:30-8:30 ning suunab lapsed riietusruumi, kus lapsi võtab vastu õpetaja abi või õpetaja assistent. Kui peaksite tulema lasteaeda hiljem kui 8:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
  2. Õpetaja annab lapse(d) üle õhtul õues kl 16:30-18:00. Kui soovite tulla lapsele järgi enne 16:30, siis andke sellest teada rühma õpetajale kas helistades või muul viisil, mis võimaldab õpetajal info kättesaamist (nt sõnum).
  • Rühmade õpetajate telefoni numbrid on edastatud vanematele ELIIS´i sõnumi kaudu.

   

  • Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei lubata kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
  • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul eelistame virtuaalseid kanaleid.
  • Põhjendatud vajaduse korral lubame hoonesse külalisi, kes tõendavad, et on:
  1. vaktsineerimiskuuri läbinud või
  2. COVID-19 haiguse läbi põdenud.
  • Sündmuste korraldamisel järgime järgmisi ohutusmeetmeid:
  1. korraldame sündmused õues;
  2. piirame osalejate arvu;
  3. tagame hajutatust;
  4. haigustunnustega inimesed sündmustel ei osale (peavad jääma koju);
  5. võimaldame videosilla teel osalemine;
  6. kontrollime osalejate nakkusohutust;
  7. kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.

  Jälgige ELIIS´i ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust lasteaeda poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

  Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

   

  Mõistvale suhtumisele lootes

   

  Pille Lille