Новости

Tublide õpilaste ja vanemate vastuvõtu kõne. 12. июня Kabala Lasteaed-Põhikool


Austatud õpilased, lugupeetud lapsevanemad, külalised ja vastuvõtu sündmuse kaasosalised!

Täna on hea meel tunnustada teid, armsad õpilased, kes te saavutasite oma pingutustega õppetöös ja sellega seotud ettevõtmistes väga häid tulemusi! Head lapsevanemad, teie panus teie laste saavutuste edukusse on samuti oluline. On see lapse mõtteline toetamine, rahulik kuulamine, lapsega vestlemine või  pere ühised mänguõhtud kodus õhtuti pärast tööpäeva. Iga teie tegu, pere väärtused ja põhimõtted peegelduvad teie lapse edusammudes. Täname teid teie endi lapse jaoks olemas olemise eest!

Siinkohal tahan siiralt ja ausalt öelda, et mul oli raske tänaseks sündmuseks sõnu valida, et neid lausetesse põimida. Sest minu meelest väärivad tunnustust kõik meie kooli ja lasteaia lapsed ja nende vanemad. On ju teada, et iga laps usaldab oma vanemaid ja armastab neid kogu südamest ja hingest ning usun sisimas, et iga ema ja isa soovivad oma lapsele ainult head. Need meie kooli ja lasteaia lapsed, kes pole täna siin ja ka nende vanemad, on samuti tublid, samuti pingutavad, püüavad ja annavad endast nii palju, kui suudavad ja oskavad. Minu hinge rahustab aga see, et kõik meie kooli lapsed said osaleda õppeaastalõpu preemiareisil Türi Seiklusparki. See näitab, et meie koolis on väärtustatud iga laps.

Kui rääkida tunnustamisest tublide saavutuste eest, siis on oluline ära märkida, et tunnustusega kaasneb vastutus. Seda kannate kõik teie siia kogunenud õpilased ja lapsevanemad. Teie tunnustus on eeskujuks kõigile õpilastele ja vanematele ning teil on kohustus kanda seda väärikalt ja näidata seda oma tegudega. Õpetajate poolt antud tunnustus on usaldus, mida me palume hoida ja väärtustada.

Väärtusi ja elu põhimõtteid tõlgendades, peame lähtuma aga eelkõige sellest, et mitte ainult meie saavutused on need, mille üle saame olla uhked. Uhkus on väga kaval ja võib juhtuda, et uhke olemine heidab varju inimlikkusele. Siinkohal juba õpilastega jagatud õpetlik lugu inimlikkusest ja saavutustest:

Üks professor kirjutas tahvlile tavalise arvu „1“ ja ütles: „See, õpilased, on teie elu kõige olulisem väärtus – inimlikkus. Kui te saavutate elus midagi, nt õpite hästi, siis lisame „1“-le „0“ ja saame „10“. Kui lõpetasite õpingud ja leidsite endale meelepärase töö, siis lisame veel ühe „0“ ja saame „100“. Kui saavutate tööl tublid tulemused, siis lisame veel „0“ ja saame „1000“. jne, kõik teie saavutused tõstavad teie elu väärtuse. Aga kui me võtame numbrite reast ära „1“ ehk inimlikkuse, siis paraku jäävad tühjad nullid, millel pole enam väärtust. Pidage meeles, et teie saavutused peavad olema alati käima käsikäes inimlikkusega, sest muidu ei tähenda teie saavutused mitte midagi.“

Selleks, et ammendada elutarkust, on hea ennast arendada tavapärasel moel, lugedes teiste tarkusi. Soovin tänada, tunnustada ja samaaegselt anda teile vastutuse teie panuse ja pingutuste eest raamatuga, millest saate kindlasti endale veel ühe väärtusliku teadmise või kogemuse.

Pärast tõhusat õppimist ja sõna otsese mõttes töötamist olete kõik ära teeninud päikese- ja rõõmurohke suve. Kaunist puhkust kõigile!

 

Lasteaia- ja koolipere nimel

Pille Lille

Austatud õpilased, lugupeetud lapsevanemad, külalised ja vastuvõtu sündmuse kaasosalised!

Täna on hea meel tunnustada teid, armsad õpilased, kes te saavutasite oma pingutustega õppetöös ja sellega seotud ettevõtmistes väga häid tulemusi! Head lapsevanemad, teie panus teie laste saavutuste edukusse on samuti oluline. On see lapse mõtteline toetamine, rahulik kuulamine, lapsega vestlemine või  pere ühised mänguõhtud kodus õhtuti pärast tööpäeva. Iga teie tegu, pere väärtused ja põhimõtted peegelduvad teie lapse edusammudes. Täname teid teie endi lapse jaoks olemas olemise eest!

Siinkohal tahan siiralt ja ausalt öelda, et mul oli raske tänaseks sündmuseks sõnu valida, et neid lausetesse põimida. Sest minu meelest väärivad tunnustust kõik meie kooli ja lasteaia lapsed ja nende vanemad. On ju teada, et iga laps usaldab oma vanemaid ja armastab neid kogu südamest ja hingest ning usun sisimas, et iga ema ja isa soovivad oma lapsele ainult head. Need meie kooli ja lasteaia lapsed, kes pole täna siin ja ka nende vanemad, on samuti tublid, samuti pingutavad, püüavad ja annavad endast nii palju, kui suudavad ja oskavad. Minu hinge rahustab aga see, et kõik meie kooli lapsed said osaleda õppeaastalõpu preemiareisil Türi Seiklusparki. See näitab, et meie koolis on väärtustatud iga laps.

Kui rääkida tunnustamisest tublide saavutuste eest, siis on oluline ära märkida, et tunnustusega kaasneb vastutus. Seda kannate kõik teie siia kogunenud õpilased ja lapsevanemad. Teie tunnustus on eeskujuks kõigile õpilastele ja vanematele ning teil on kohustus kanda seda väärikalt ja näidata seda oma tegudega. Õpetajate poolt antud tunnustus on usaldus, mida me palume hoida ja väärtustada.

Väärtusi ja elu põhimõtteid tõlgendades, peame lähtuma aga eelkõige sellest, et mitte ainult meie saavutused on need, mille üle saame olla uhked. Uhkus on väga kaval ja võib juhtuda, et uhke olemine heidab varju inimlikkusele. Siinkohal juba õpilastega jagatud õpetlik lugu inimlikkusest ja saavutustest:

Üks professor kirjutas tahvlile tavalise arvu „1“ ja ütles: „See, õpilased, on teie elu kõige olulisem väärtus – inimlikkus. Kui te saavutate elus midagi, nt õpite hästi, siis lisame „1“-le „0“ ja saame „10“. Kui lõpetasite õpingud ja leidsite endale meelepärase töö, siis lisame veel ühe „0“ ja saame „100“. Kui saavutate tööl tublid tulemused, siis lisame veel „0“ ja saame „1000“. jne, kõik teie saavutused tõstavad teie elu väärtuse. Aga kui me võtame numbrite reast ära „1“ ehk inimlikkuse, siis paraku jäävad tühjad nullid, millel pole enam väärtust. Pidage meeles, et teie saavutused peavad olema alati käima käsikäes inimlikkusega, sest muidu ei tähenda teie saavutused mitte midagi.“

Selleks, et ammendada elutarkust, on hea ennast arendada tavapärasel moel, lugedes teiste tarkusi. Soovin tänada, tunnustada ja samaaegselt anda teile vastutuse teie panuse ja pingutuste eest raamatuga, millest saate kindlasti endale veel ühe väärtusliku teadmise või kogemuse.

Pärast tõhusat õppimist ja sõna otsese mõttes töötamist olete kõik ära teeninud päikese- ja rõõmurohke suve. Kaunist puhkust kõigile!

 

Lasteaia- ja koolipere nimel

Pille Lille