ENL Noorte Osalus


ENL Noorte Osaluse projekt "Mina arvan!"

Projekti sisuline aruanne

Meediakajastused:

Projekti seminaride pildigaleriid:

4. oktoober 2022 - infopäev projektis osalevate koolide noortele. Infot jagasid direktor Pille Lille ja õpilasesinduse liige Gertu-Liis Raudsepp. Vt infopäeva esitlust SIIT.

Projekti rahastaja on Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Projekti koostööpartnerid:

 • Neli Rapla valla põhikooli: Kaiu Kool, Juuru Eduard Vilde Kool, Hagudi Põhikool ja Kabala Lasteaed-Põhikool, sh igast koolist kaasatakse: direktor, huvijuht, õpilasesinduse liikmed, aktiivsed noored;
 • Kolm Rapla valla noortetuba, mis on seotud projektis osalevate koolidega (noorsootöötajad Leela Ehasalu, Gerli Ükssaar, Maris Rätsep, Kadri Brecher)
 • Rapla Vallavolikogu esimees Kalle Toomet
 • Rapla Vallavalitsuse vallavanem Gert Villard
 • Rapla Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Jüri Vaher
 • Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Helen Hints
 • Eesti Noorteühenduste Liit Osalusprogrammi juht Maarja Mehiste
 • Türi noortevolikogu juht Kirke Perillus
 • Noorteühingu Eesti 4H tegevjuht Kätlin Merisalu
 • Politsei- ja Piirivalveameti Rapla piirkonnagrupi piirkonnapolitseinikud Kristel Põhjala ja Elle Tikki
 • Noorteühendus Eesti Gaidide Liit esindaja Kaire Jürgenson
 • Päästeameti esindaja Teele Vespere

Kohtumistesse kaasatakse 45-50 projektis osalevate koolide ja noortetubade ühist noort. Vanusepiirangut ei kehtestata, sest usume, et kõik põhikooli noored soovivad oma arvamust avaldada ning valla ja koolielu korralduses kaasa rääkida.

Projekti raames korraldame õpilasomavalitsustega ja aktiivsete noortega praktilised kohtumised (seminarid, töötoad, mõttetalgud, simulatsioonid jms), mille raames soovime:

 • saada teadlikumaks sellest, millised on noorte võimalused viia ellu oma mõtted ja ideed nii üldhariduse, noorsootöö ja vallavalitsuse tasandil;

 • saada teada, millised on projektis osalevate koolide õpilasomavalitsuste võimalused ja kuivõrd aktiivsed on noored kaasa rääkima ja ellu viima enda ideed foormaal- ja mitteformaal õppe sidumisel;

 • jagada omavahel juba toimivaid formaal- ja mitteformaalõppe ehk kooli ja noortetubade vahelised koostöö kogemused;

 • koondada ja töötada välja kooli ja noortetubade koostöövõimaluste parimad praktikad, mida saame rakendada kooli igapäevaelus;

 • teha reaalsed ettepanekud: a) vallavolikogule Rapla vallas noorte elu paremaks muutmiseks; b) kooli juhtkonnale ja õpetajatele noortetubade ja koolide vahelise koostöö elluviimiseks.

ENL Noorte Osaluse projekt "Mina arvan!"

Projekti sisuline aruanne

Meediakajastused:

Projekti seminaride pildigaleriid:

4. oktoober 2022 - infopäev projektis osalevate koolide noortele. Infot jagasid direktor Pille Lille ja õpilasesinduse liige Gertu-Liis Raudsepp. Vt infopäeva esitlust SIIT.

Projekti rahastaja on Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Projekti koostööpartnerid:

 • Neli Rapla valla põhikooli: Kaiu Kool, Juuru Eduard Vilde Kool, Hagudi Põhikool ja Kabala Lasteaed-Põhikool, sh igast koolist kaasatakse: direktor, huvijuht, õpilasesinduse liikmed, aktiivsed noored;
 • Kolm Rapla valla noortetuba, mis on seotud projektis osalevate koolidega (noorsootöötajad Leela Ehasalu, Gerli Ükssaar, Maris Rätsep, Kadri Brecher)
 • Rapla Vallavolikogu esimees Kalle Toomet
 • Rapla Vallavalitsuse vallavanem Gert Villard
 • Rapla Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Jüri Vaher
 • Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Helen Hints
 • Eesti Noorteühenduste Liit Osalusprogrammi juht Maarja Mehiste
 • Türi noortevolikogu juht Kirke Perillus
 • Noorteühingu Eesti 4H tegevjuht Kätlin Merisalu
 • Politsei- ja Piirivalveameti Rapla piirkonnagrupi piirkonnapolitseinikud Kristel Põhjala ja Elle Tikki
 • Noorteühendus Eesti Gaidide Liit esindaja Kaire Jürgenson
 • Päästeameti esindaja Teele Vespere

Kohtumistesse kaasatakse 45-50 projektis osalevate koolide ja noortetubade ühist noort. Vanusepiirangut ei kehtestata, sest usume, et kõik põhikooli noored soovivad oma arvamust avaldada ning valla ja koolielu korralduses kaasa rääkida.

Projekti raames korraldame õpilasomavalitsustega ja aktiivsete noortega praktilised kohtumised (seminarid, töötoad, mõttetalgud, simulatsioonid jms), mille raames soovime:

 • saada teadlikumaks sellest, millised on noorte võimalused viia ellu oma mõtted ja ideed nii üldhariduse, noorsootöö ja vallavalitsuse tasandil;

 • saada teada, millised on projektis osalevate koolide õpilasomavalitsuste võimalused ja kuivõrd aktiivsed on noored kaasa rääkima ja ellu viima enda ideed foormaal- ja mitteformaal õppe sidumisel;

 • jagada omavahel juba toimivaid formaal- ja mitteformaalõppe ehk kooli ja noortetubade vahelised koostöö kogemused;

 • koondada ja töötada välja kooli ja noortetubade koostöövõimaluste parimad praktikad, mida saame rakendada kooli igapäevaelus;

 • teha reaalsed ettepanekud: a) vallavolikogule Rapla vallas noorte elu paremaks muutmiseks; b) kooli juhtkonnale ja õpetajatele noortetubade ja koolide vahelise koostöö elluviimiseks.