Koolist


VISIOON

 

Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

 

MISSIOON

 

Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

 

HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

 

ÜLDEESMÄRGID

 

* meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

* meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

* teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.

VISIOON

 

Kabala Lasteaed-Põhikool on kodulähedane kogukonnakool: siin on keskkond, mis võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

 

MISSIOON

 

Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:

● tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega;

● läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;

● hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust;

● lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

 

HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja lastevanematele.

 

ÜLDEESMÄRGID

 

* meie kooli õpilased märkavad ja toetavad üksteist, austavad õpetajaid ja vanemaid ning väärtustavad keskkonda, kus nad viibivad.

* meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab igati õppimist ja õpetamist;

* teadmiste ja oskuste omandamine ning arendamine toimub kodu ja kooli koostöös.