Meie lood

15. märtsil toimus esimene kohtumine vestlusõhtul lastevanematega 17. märts Kabala Lasteaed-Põhikool


15. märtsil toimus esimene kohtumine lastevanematega vestlusõhtul. Vaatamata väikesele osalusele, jagus arutelu teemasid, sh küsiti lisainfot uue Lepatriinu rühma lasteaia õpetaja kohta, toodi välja Ukrainas toimuvast lastega vestlemise olulisust, saadi ülevaadet kooli kodulehel kajastatava info jaotuse süsteemist (kus, milline info ja mis eesmärgil) ning kooli ja lasteaia igapäevastest tegemistest. Rääkisime huviringidest, sh nende korraldusest ja valla huviregistris lapsevanema kinnitamisest lapse huviringis osalemisest või huviringist lahkumisest. 

Vaatasime lähemalt kodulehe kalendrit, mis kajastab õppetööga seotud sündmusi. Kui algselt sisestati kalendrisse kuupäev ja sellel päeval toimuv sündmus, siis nüüd täiendatakse sündmused detailsema infoga, sh kes on korraldaja/vastutaja, sihtrühm ehk kellele on sündmus suunatud, kellaajad ja asukoht ehk millal ja kus täpsemalt tegevus toimub ning muu säärane info.

Vestluse lõpus arutasime osalejatega, kas sellises formaadis kohtumised on sobivad ja mida oleks vaja tulevikus silmas pidada, et sellistest kohtumisest oleks rohkem kasu nii kooli ja lasteaia töötajatele kui vanematele ja seeläbi meievahelisele koostööle. Leidsime, et vestlusõhtud võiksid jätkuda veebis, sest paljud vanemad alles saavad töölt koju liikuda või alles tulevad töölt koju ning siis on võimalus liituda, kuulata ja kaasa rääkida või küsimusi esitada. Lisaks tehti ettepanek meenutada vestlusõhtu toimumist päev-paar enne toimumise kuupäeva. Toodi välja, et kohtumise kellaaeg 17-18 võib olla üheks murekohaks. Siinkohal teeme väikese eeltöö ning uurime lastevanematelt, kas 18-19 oleks sobivam kellaaeg vestlusõhtuks.

Järgmiste kohtumiste ja teemade planeerimise ettevalmistuseks tehti järgnevad ettepanekud:

  • meenutada vestlusõhtu saabumist päev-paar enne selle toimumist e-kool, ELIIS keskkondade ja FB lehe kaudu
  • lastevanematele suunatud küsimustikku võiks lisada arutelu teemade loetelu
  • ühel kohtumisel käsitleda meie asutuse tuleviku koos vallavalitsuse esindajatega. 

Osalenud lapsevanemate tagasiside ja sõnum teistele lastevanematele on see, et sellistel kohtumistel on hea võimalus saada vahetult vastused enda küsimustele ja olla infoväljas koolis ja lasteaias toimuvast.

 

Täiendatud küsimustiku vormi on võimalik täita 5. aprillini SIIN lingil.

 

Olete oodatud järgmisele kohtumisele!

 

Kooli ja lasteaia pere nimel

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

15. märtsil toimus esimene kohtumine lastevanematega vestlusõhtul. Vaatamata väikesele osalusele, jagus arutelu teemasid, sh küsiti lisainfot uue Lepatriinu rühma lasteaia õpetaja kohta, toodi välja Ukrainas toimuvast lastega vestlemise olulisust, saadi ülevaadet kooli kodulehel kajastatava info jaotuse süsteemist (kus, milline info ja mis eesmärgil) ning kooli ja lasteaia igapäevastest tegemistest. Rääkisime huviringidest, sh nende korraldusest ja valla huviregistris lapsevanema kinnitamisest lapse huviringis osalemisest või huviringist lahkumisest. 

Vaatasime lähemalt kodulehe kalendrit, mis kajastab õppetööga seotud sündmusi. Kui algselt sisestati kalendrisse kuupäev ja sellel päeval toimuv sündmus, siis nüüd täiendatakse sündmused detailsema infoga, sh kes on korraldaja/vastutaja, sihtrühm ehk kellele on sündmus suunatud, kellaajad ja asukoht ehk millal ja kus täpsemalt tegevus toimub ning muu säärane info.

Vestluse lõpus arutasime osalejatega, kas sellises formaadis kohtumised on sobivad ja mida oleks vaja tulevikus silmas pidada, et sellistest kohtumisest oleks rohkem kasu nii kooli ja lasteaia töötajatele kui vanematele ja seeläbi meievahelisele koostööle. Leidsime, et vestlusõhtud võiksid jätkuda veebis, sest paljud vanemad alles saavad töölt koju liikuda või alles tulevad töölt koju ning siis on võimalus liituda, kuulata ja kaasa rääkida või küsimusi esitada. Lisaks tehti ettepanek meenutada vestlusõhtu toimumist päev-paar enne toimumise kuupäeva. Toodi välja, et kohtumise kellaaeg 17-18 võib olla üheks murekohaks. Siinkohal teeme väikese eeltöö ning uurime lastevanematelt, kas 18-19 oleks sobivam kellaaeg vestlusõhtuks.

Järgmiste kohtumiste ja teemade planeerimise ettevalmistuseks tehti järgnevad ettepanekud:

  • meenutada vestlusõhtu saabumist päev-paar enne selle toimumist e-kool, ELIIS keskkondade ja FB lehe kaudu
  • lastevanematele suunatud küsimustikku võiks lisada arutelu teemade loetelu
  • ühel kohtumisel käsitleda meie asutuse tuleviku koos vallavalitsuse esindajatega. 

Osalenud lapsevanemate tagasiside ja sõnum teistele lastevanematele on see, et sellistel kohtumistel on hea võimalus saada vahetult vastused enda küsimustele ja olla infoväljas koolis ja lasteaias toimuvast.

 

Täiendatud küsimustiku vormi on võimalik täita 5. aprillini SIIN lingil.

 

Olete oodatud järgmisele kohtumisele!

 

Kooli ja lasteaia pere nimel

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor