Uudised

15.11.2022 toimub põhikooli õpetajate sisekoolitus 07. november Kabala Lasteaed-Põhikool


15. novembril 2022 toimub meie koolis sisekoolitus põhikooli õpetajatele "Kiusamisest vabaks!" programmi põhimõtete rakendamise süsteemsemaks muutmise eesmärgil. Koolitust viivad läbi programmi koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe. Lisaks jagavad oma kogemusi meie lasteaia õpetajad Ly Vaikmets-Vain Lustilaps rühmast, kes on kogenud programmi põhimõtete rakendaja ning Triinu Roosvalt Muumi rühmast, kes on programmi põhimõtete kasutusele võtmise teekonna alguses. 

Koolitusel on kavas:

Esimesel poolel praktilised programmi mängud ja tegevused, et seltskonda soojendada ja viia taas "Kiusamisest vabaks!" laienele. Liidame kolleege ühtekuuluvustunnet ja koosolemisrõõmu pakkuvate tegevustega.
Teisel poolel praktilised tegevused meie kooli näitel. Kuulame, millised on  programmi eestvedajate ootused ja meiepoolsed võimalused neid ootusi täita erinevates kooliastmetes, ka spetsiifilisemalt klassides ja aineõpetajatel. Otsime ühisosa koolitajate nägemusest programmi rakendamisest ja meie asutuse võimalustest ning koos paneme ühe võimaliku täpse plaani paika. Saame teadlikumaks, miks programmiga süsteemselt tegelemine on vajalik ja millised seaduslikud alused reguleerivad programmi põhimõtete rakendamist.

 

Pille Lille

15. novembril 2022 toimub meie koolis sisekoolitus põhikooli õpetajatele "Kiusamisest vabaks!" programmi põhimõtete rakendamise süsteemsemaks muutmise eesmärgil. Koolitust viivad läbi programmi koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe. Lisaks jagavad oma kogemusi meie lasteaia õpetajad Ly Vaikmets-Vain Lustilaps rühmast, kes on kogenud programmi põhimõtete rakendaja ning Triinu Roosvalt Muumi rühmast, kes on programmi põhimõtete kasutusele võtmise teekonna alguses. 

Koolitusel on kavas:

Esimesel poolel praktilised programmi mängud ja tegevused, et seltskonda soojendada ja viia taas "Kiusamisest vabaks!" laienele. Liidame kolleege ühtekuuluvustunnet ja koosolemisrõõmu pakkuvate tegevustega.
Teisel poolel praktilised tegevused meie kooli näitel. Kuulame, millised on  programmi eestvedajate ootused ja meiepoolsed võimalused neid ootusi täita erinevates kooliastmetes, ka spetsiifilisemalt klassides ja aineõpetajatel. Otsime ühisosa koolitajate nägemusest programmi rakendamisest ja meie asutuse võimalustest ning koos paneme ühe võimaliku täpse plaani paika. Saame teadlikumaks, miks programmiga süsteemselt tegelemine on vajalik ja millised seaduslikud alused reguleerivad programmi põhimõtete rakendamist.

 

Pille Lille