Uudised

27.02.23 toimub hoolekogu koosolek 16. veebruar Kabala Lasteaed-Põhikool


27. veebriuaril toimub Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosolek

Algus kl 18

Koht: õpetajatetuba, koolimaja

Antud koosolek on ühtlasi hoolekogu käimasoleva koolituse praktiline osa, mida vaatleb koolitaja ja mille osas saame koolitajalt tagasisidet koosoleku toimimise protsessi kohta tervikuna, sh eeltöö, teavitus, koosoleku protsess, protokoll.

Koosoleku päevakorras:

1. Kabala Lasteaed-Põhikooli eelarve projekti tutvustus

2. Kooli pidaja ülevaade Kabala Lasteaed-Põhikooli hoone(te) tulevikust (sh Lipa rühma ruumide laiendamisest)

3. Ülevaade laste liikumisest lasteaia rühmades õppeaasta kestel

4. Ülevaade Kabala Lasteaed-Põhikooli tugisüsteemist

5. Ülevaade sel õppeaastal toimunud ja pooleli olevatest personalikonkurssidest

6. Ülevaade toetatud projektidest

7. Kohapeal algatatud küsimused

Koosolekule on kutsutud:

  • direktor Pille Lille
  • majandusjuhataja Tiia Sõber
  • koolitaja Jüri Ginter
  • kooli pidaja esindajad Ruth Lippus, Gert Villard ja Anne Leht (päevakorrapunktide 1 ja 2 juurde)

Koosoleku materjalid on leitavad lingil SIIN.

Lisaküsimused ja informatsioon:

Virge Kuningas-Turu, hoolekogu esimees

virge.kuningas.turu@gmail.com

27. veebriuaril toimub Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosolek

Algus kl 18

Koht: õpetajatetuba, koolimaja

Antud koosolek on ühtlasi hoolekogu käimasoleva koolituse praktiline osa, mida vaatleb koolitaja ja mille osas saame koolitajalt tagasisidet koosoleku toimimise protsessi kohta tervikuna, sh eeltöö, teavitus, koosoleku protsess, protokoll.

Koosoleku päevakorras:

1. Kabala Lasteaed-Põhikooli eelarve projekti tutvustus

2. Kooli pidaja ülevaade Kabala Lasteaed-Põhikooli hoone(te) tulevikust (sh Lipa rühma ruumide laiendamisest)

3. Ülevaade laste liikumisest lasteaia rühmades õppeaasta kestel

4. Ülevaade Kabala Lasteaed-Põhikooli tugisüsteemist

5. Ülevaade sel õppeaastal toimunud ja pooleli olevatest personalikonkurssidest

6. Ülevaade toetatud projektidest

7. Kohapeal algatatud küsimused

Koosolekule on kutsutud:

  • direktor Pille Lille
  • majandusjuhataja Tiia Sõber
  • koolitaja Jüri Ginter
  • kooli pidaja esindajad Ruth Lippus, Gert Villard ja Anne Leht (päevakorrapunktide 1 ja 2 juurde)

Koosoleku materjalid on leitavad lingil SIIN.

Lisaküsimused ja informatsioon:

Virge Kuningas-Turu, hoolekogu esimees

virge.kuningas.turu@gmail.com