Uudised

31.05.23 Hoolekogu koosolek 24. mai Kabala Lasteaed-Põhikool


Hoolekogu saab kokku 31. mail kl 18:00 Kabala Lasteaed-Põhikooli õpetajatetoas.

Päevakorras:

1. Ülevaade eelarve täitmisest ja rahalisest seisust (direktor, majandusjuhataja).

2. Ülevaade toimunud konkursside tulemustest (direktor).

3. Ettepanek kooli ja lasteaia rühmade sulgemiseks seoses 22. juunile planeeritud meeskonnakoolitusega (direktor).

4. Hoolekogu arvamus ja ettepanek rühmades laste arvu suurendamiseks 2023/2024 õppeaastal (direktor).

5. Arvamus põhikooli õppekava muutmisele B-võõrkeele valikud põhikooli III kooliastmes (direktor).

Koosoleku materjalidega saab tutvuda lingil SIIN.

Hoolekogu saab kokku 31. mail kl 18:00 Kabala Lasteaed-Põhikooli õpetajatetoas.

Päevakorras:

1. Ülevaade eelarve täitmisest ja rahalisest seisust (direktor, majandusjuhataja).

2. Ülevaade toimunud konkursside tulemustest (direktor).

3. Ettepanek kooli ja lasteaia rühmade sulgemiseks seoses 22. juunile planeeritud meeskonnakoolitusega (direktor).

4. Hoolekogu arvamus ja ettepanek rühmades laste arvu suurendamiseks 2023/2024 õppeaastal (direktor).

5. Arvamus põhikooli õppekava muutmisele B-võõrkeele valikud põhikooli III kooliastmes (direktor).

Koosoleku materjalidega saab tutvuda lingil SIIN.