Uudised

Alates 1. veebruarist muutub meie koolis kiirtestimise korraldus 31. jaanuar Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad, õpilased ja õpetajad!
Alates 1. veebruarist muutub meie koolis kiirtestimise korraldus eesmärgiga vähendada kiirtestimise tulemusena positiivse testi tulemuse saanud lähikontaktide teket. Muudatuse ajendiks on viimasel paaril nädalal viiruse kiire levik ning selle ära hoidmine ja kooli võimalikult paljudele õpilastele avatuna hoidmine. Muudatuse korraldus on järgnev:
* klassijuhataja jagab oma klassi õpilastele kiirtestid kaks korda nädalas õppepäeva lõpus, s.-o kolmapäeval ja reedel;
* lapsevanem tagab kodus lapse kiirtestimise koolist õpilasele kaasa antud kiirtestiga kahel päeval nädalas hommikul esmaspäeval ja neljapäeval;
* kui laps puudus koolist kiirtesti jagamise päeval, siis lapsevanem tagab lapse kiirtestimise kodus enda soetatud testiga;
* kui hommikul tehtud test osutub negatiivseks, siis laps läheb kooli (testi ei pea kaasa võtma; arvestame, kui laps tuli kooli, siis on kodus tehtud test negatiivne);
* kui test osutub positiivseks, siis:
  - laps jääb koju ning haigustunnuste puudumisel osaleb õppetöös distantsilt vastavalt kooli õppetöö korraldusele viiruse leviku tingimustes;
  - lapsevanem teavitab klassijuhatajat, et lapse test osutus positiivseks (vajalik info koolile, et 1) tulevikus määratleda, kes lähikontaktsetest on läbipõdenud ja saavad koolis käia ja 2) informeerida lähikontaktsete õpilaste vanemaid, et anda juhiseid edasisteks toiminguteks);
  - lapsevanem võtab ühendust ja konsulteerib perearstiga edasiste juhiste osas (karantiini periood jms)

Kui teil on küsimusi ja vajate nõu õppetöö korralduse osas, siis võtke julgelt ühendust klassijuhatajaga, õppejuhiga või direktoriga.

Meile kõigile tervist ja mõistvat suhtumist soovides

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Lugupeetud lapsevanemad, õpilased ja õpetajad!
Alates 1. veebruarist muutub meie koolis kiirtestimise korraldus eesmärgiga vähendada kiirtestimise tulemusena positiivse testi tulemuse saanud lähikontaktide teket. Muudatuse ajendiks on viimasel paaril nädalal viiruse kiire levik ning selle ära hoidmine ja kooli võimalikult paljudele õpilastele avatuna hoidmine. Muudatuse korraldus on järgnev:
* klassijuhataja jagab oma klassi õpilastele kiirtestid kaks korda nädalas õppepäeva lõpus, s.-o kolmapäeval ja reedel;
* lapsevanem tagab kodus lapse kiirtestimise koolist õpilasele kaasa antud kiirtestiga kahel päeval nädalas hommikul esmaspäeval ja neljapäeval;
* kui laps puudus koolist kiirtesti jagamise päeval, siis lapsevanem tagab lapse kiirtestimise kodus enda soetatud testiga;

* kui hommikul tehtud test osutub negatiivseks, siis laps läheb kooli (testi ei pea kaasa võtma; arvestame, kui laps tuli kooli, siis on kodus tehtud test negatiivne);
* kui test osutub positiivseks, siis:
  - laps jääb koju ning haigustunnuste puudumisel osaleb õppetöös distantsilt vastavalt kooli õppetöö korraldusele viiruse leviku tingimustes;
  - lapsevanem teavitab klassijuhatajat, et lapse test osutus positiivseks (vajalik info koolile, et 1) tulevikus määratleda, kes lähikontaktsetest on läbipõdenud ja saavad koolis käia ja 2) informeerida lähikontaktsete õpilaste vanemaid, et anda juhiseid edasisteks toiminguteks);
  - lapsevanem võtab ühendust ja konsulteerib perearstiga edasiste juhiste osas (karantiini periood jms)

Kui teil on küsimusi ja vajate nõu õppetöö korralduse osas, siis võtke julgelt ühendust klassijuhatajaga, õppejuhiga või direktoriga.

Meile kõigile tervist ja mõistvat suhtumist soovides

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor