Uudised

Digitark kooli ja lasteaia meeskond 09. mai Kabala Lasteaed-Põhikool


Alates 14. veebruar kuni 9. maini 2023 osalesime kooli ja lasteaia õpetajatega DigiKiirendi rätsepakoolitusel.

Teadlikult ühinesime meeskonnaga digikiirendi koolitusprogrammiga. Meie eesmärgiks oli saada teadlikumaks, milles me juba oleme tugevad ning ühtlasi määratleda meie arengu vajadused tänapäeva erinevatest digimaailma võimalustest, mis toetavad nii juhtkonna, õpetajate kui õpilaste digipädevuse oskusi. Mõistagi digivaldkond on igapäevaelu lahutamatu osa. Püüame käia käsikäes uuendustega, et pakkuda meie lasteaia ja kooli õpilastele parimat haridust, mis avab neile uksed täiskasvanu elus täisväärtuslikuks tegutsemiseks. Aga lapsi saab õpetada ainult siis, kui ise õpid ja oled valmis uusi teadmisi omandama. Koolitusprogrammi raames saime väga palju positiivset tagasisidet sellele, mida juba rakendame ja oskame. Samas saime kinnitust, et meil on üht teist õppida ja mida arendada. Võtmesõnadeks on süsteemne üheskoos järjepidev tegutsemine. 

Programmi raames toimusid paralleelselt koolitused õpetajatele ja juhtkonnale, mis olid omavahel lõimitud ning toetasid üksteist. Õpetajate seas oli koolituse alguses nii entusiaste kui ka skeptikuid. Meie meeskonnaga liitunud koolitaja ja õpetajate individuaalne nõustaja on supervõimetega inimene, kes suutis inimliku ja individuaalse lähenemise oskustega kaasata individuaalsetele nõustamisele ja seejärel koolitusele ka neid, kes ei tahtnud koolitusest midagi kuulda. Mõned skeptilise suhtumisega õpetajad muutusid pärast individuaalset nõustamist nii entusiastlikuks ja läksid särama uutest avastustest, et osad kolleegid pidid kuulama ja vaatama nende õnnestumisi ja saavutusi mitmeid tunde. Koolituse lõppedes toimus meil koolis koosolek, kus kolleegid kiitsid üksteist ja tõid välja koolitusel saadud positiivseid elamusi. Koolituse ülesehituses ja sisus oli samuti arvestatud õpetajate erinevate teadmiste ja oskustega. Koduste tööde tegemised ei jäänud koolis ja lasteaias märkamata. Õpetajad jagasid oma eduelamusi nii omavahel kui juhtkonnaga. Direktorina olin alguses mures, et koolitusel osalemine võtab õpetaja igapäevatöö toimingutest palju aega ja energiat. Siiski nähes õpetajate silmis sära ja kuulates nende positiivset tagasisidet pärast igat koolituspäeva ja kodutööde õnnestumisi, särasid ka minu silmad. 

Juhtkonnale suunatud koolitusel püüdsime anda endast parima, et hoida meie kooli ja lasteaia lipu kõrgel ning liikuda üheskoos õpetajate entusiasmiga. Kuigi alguses olime veidi mures, et juhtkonna koolituse kohtumised toimuvad ainult video vahendusel, siiski nende ülesehitus ja osalejate vahel organiseeritud koostöö olid niivõrd praktilised, et pärast esimest kohtumist hajusid kõik kahtlused. Juhtide koolitusel saime hulganisti kasulike ideid ja mõtteid teistelt koolidelt ning teame, kelle poole pöörduda ka pärast koolituse lõppemist, et saada nõu ja abi. 

Enda asutuse erendusprojekti koostamisse kaasasime nii lasteaia kui põhikooli õpetajaid. Nendest oli palju abi, sest nad oskasid suunata meie tähelepanu ajakava planeerimisel ja sisu detailsemaks lahtikirjutamisel. Ühtlasi olid nad suureks toetuseks kogu õpetajaskonnale arendusprojekti tutvustamisel. Üheskoos leidsime, et tänu mõistlikule ajakavale ning projekti tegevuste eestvedamise vastutuse jaotusele suudame hoida projekti elluviimist fookuses ning samal ajal tegeleda oma igapäevase tööga. Esimese uuendusena rakendame kooli ja lasteaia õpetajate haridustehnoloogi individuaalse nõustamise eelregistreerimise süsteemi, mida kasutas meie kooli koolitaja. Pärast koolituse lõppemist toimunud õpetajate koosolekul arutasime meie asutuse siseveebi ülesehituse muutmist kasutajasõbralikumaks ning selles on juba olemas kolleegilt kolleegile parimate praktikate jagamise koht. 

Juhina olen ääretult uhke meie meeskonna üle, sest vaatamata kõigile raskustele suutsime vastu pidada, õppida ja rõõmustada väga intensiivsel ja edasiviival koolitusel.

Lõpuseminaril 9. mail jagati auväärseid tiitleid meie kooli õpetajatele:

Jaanika Voomets - "Kõige suurem eeskuju".

Kooli meeskond valis enda hulgast õpetaja, kes paistab silma ja on teistele eeskujuks huvitavate ideedega ja tubli digiõppe rakendajana oma ainetundides. 

Marco Saluste - "Kõige suurem toetaja".

Direktor koostöös õpetajatega valis õpetaja, kes paistab silma meeskonnas toetaja, abistaja- ja julgustajana.

Triinu Roosvalt - "Kõige suurem hüpe" 

DigiKiirendi koolitaja ja nõustaja valis oma rühmast õpetaja, kes paistab silma nutikusega ning on koolituse ja nõustamise käigus teinud kõige suurema arenguhüppe.

Oleme kogu meeskonnaga väga tänulikud kogu koolitusprogrammi eestvedajatest inimestele, kes usaldasid, toetasid ja suunasid meid. Saime juurde kindlustunnet, et kõik, mida soovime ellu viia, on võimalik ja abi lähedal.

 

Pille Lille

PS! Mõned jäädvustused lõpuseminarist

Alates 14. veebruar kuni 9. maini 2023 osalesime kooli ja lasteaia õpetajatega DigiKiirendi rätsepakoolitusel.

Teadlikult ühinesime meeskonnaga digikiirendi koolitusprogrammiga. Meie eesmärgiks oli saada teadlikumaks, milles me juba oleme tugevad ning ühtlasi määratleda meie arengu vajadused tänapäeva erinevatest digimaailma võimalustest, mis toetavad nii juhtkonna, õpetajate kui õpilaste digipädevuse oskusi. Mõistagi digivaldkond on igapäevaelu lahutamatu osa. Püüame käia käsikäes uuendustega, et pakkuda meie lasteaia ja kooli õpilastele parimat haridust, mis avab neile uksed täiskasvanu elus täisväärtuslikuks tegutsemiseks. Aga lapsi saab õpetada ainult siis, kui ise õpid ja oled valmis uusi teadmisi omandama. Koolitusprogrammi raames saime väga palju positiivset tagasisidet sellele, mida juba rakendame ja oskame. Samas saime kinnitust, et meil on üht teist õppida ja mida arendada. Võtmesõnadeks on süsteemne üheskoos järjepidev tegutsemine. 

Programmi raames toimusid paralleelselt koolitused õpetajatele ja juhtkonnale, mis olid omavahel lõimitud ning toetasid üksteist. Õpetajate seas oli koolituse alguses nii entusiaste kui ka skeptikuid. Meie meeskonnaga liitunud koolitaja ja õpetajate individuaalne nõustaja on supervõimetega inimene, kes suutis inimliku ja individuaalse lähenemise oskustega kaasata individuaalsetele nõustamisele ja seejärel koolitusele ka neid, kes ei tahtnud koolitusest midagi kuulda. Mõned skeptilise suhtumisega õpetajad muutusid pärast individuaalset nõustamist nii entusiastlikuks ja läksid särama uutest avastustest, et osad kolleegid pidid kuulama ja vaatama nende õnnestumisi ja saavutusi mitmeid tunde. Koolituse lõppedes toimus meil koolis koosolek, kus kolleegid kiitsid üksteist ja tõid välja koolitusel saadud positiivseid elamusi. Koolituse ülesehituses ja sisus oli samuti arvestatud õpetajate erinevate teadmiste ja oskustega. Koduste tööde tegemised ei jäänud koolis ja lasteaias märkamata. Õpetajad jagasid oma eduelamusi nii omavahel kui juhtkonnaga. Direktorina olin alguses mures, et koolitusel osalemine võtab õpetaja igapäevatöö toimingutest palju aega ja energiat. Siiski nähes õpetajate silmis sära ja kuulates nende positiivset tagasisidet pärast igat koolituspäeva ja kodutööde õnnestumisi, särasid ka minu silmad. 

Juhtkonnale suunatud koolitusel püüdsime anda endast parima, et hoida meie kooli ja lasteaia lipu kõrgel ning liikuda üheskoos õpetajate entusiasmiga. Kuigi alguses olime veidi mures, et juhtkonna koolituse kohtumised toimuvad ainult video vahendusel, siiski nende ülesehitus ja osalejate vahel organiseeritud koostöö olid niivõrd praktilised, et pärast esimest kohtumist hajusid kõik kahtlused. Juhtide koolitusel saime hulganisti kasulike ideid ja mõtteid teistelt koolidelt ning teame, kelle poole pöörduda ka pärast koolituse lõppemist, et saada nõu ja abi. 

Enda asutuse erendusprojekti koostamisse kaasasime nii lasteaia kui põhikooli õpetajaid. Nendest oli palju abi, sest nad oskasid suunata meie tähelepanu ajakava planeerimisel ja sisu detailsemaks lahtikirjutamisel. Ühtlasi olid nad suureks toetuseks kogu õpetajaskonnale arendusprojekti tutvustamisel. Üheskoos leidsime, et tänu mõistlikule ajakavale ning projekti tegevuste eestvedamise vastutuse jaotusele suudame hoida projekti elluviimist fookuses ning samal ajal tegeleda oma igapäevase tööga. Esimese uuendusena rakendame kooli ja lasteaia õpetajate haridustehnoloogi individuaalse nõustamise eelregistreerimise süsteemi, mida kasutas meie kooli koolitaja. Pärast koolituse lõppemist toimunud õpetajate koosolekul arutasime meie asutuse siseveebi ülesehituse muutmist kasutajasõbralikumaks ning selles on juba olemas kolleegilt kolleegile parimate praktikate jagamise koht. 

Juhina olen ääretult uhke meie meeskonna üle, sest vaatamata kõigile raskustele suutsime vastu pidada, õppida ja rõõmustada väga intensiivsel ja edasiviival koolitusel.

Lõpuseminaril 9. mail jagati auväärseid tiitleid meie kooli õpetajatele:

Jaanika Voomets - "Kõige suurem eeskuju".

Kooli meeskond valis enda hulgast õpetaja, kes paistab silma ja on teistele eeskujuks huvitavate ideedega ja tubli digiõppe rakendajana oma ainetundides. 

Marco Saluste - "Kõige suurem toetaja".

Direktor koostöös õpetajatega valis õpetaja, kes paistab silma meeskonnas toetaja, abistaja- ja julgustajana.

Triinu Roosvalt - "Kõige suurem hüpe" 

DigiKiirendi koolitaja ja nõustaja valis oma rühmast õpetaja, kes paistab silma nutikusega ning on koolituse ja nõustamise käigus teinud kõige suurema arenguhüppe.

Oleme kogu meeskonnaga väga tänulikud kogu koolitusprogrammi eestvedajatest inimestele, kes usaldasid, toetasid ja suunasid meid. Saime juurde kindlustunnet, et kõik, mida soovime ellu viia, on võimalik ja abi lähedal.

 

Pille Lille

PS! Mõned jäädvustused lõpuseminarist