Uudised

Eelkool 22. märtsil 25. märts Kabala Lasteaed-Põhikool


Eelkool  on täies hoos!

 

Eelkoolitunnid  Kabala  Põhikool Lasteaed-Põhikoolis  on  täies  hoos. Nii toimuski  22.märtsil  juba  teine  kohtumine – eesti  keele  tund. Nagu  igale  kokkusaamisele  kohane, alustasime   tutvumismängudega. Saime  ruttu  sõpradeks  ja  pinke  täis  klassiruumis  oli  nüüd  hoopis  toredam  tegutseda. Tunnitöösse  mahtus  mitmeid  tegemisi. Elevust tekitas  tähtede  otsimine, leidmine  ja  nendest  sõnade  koostamine. Vahepalaks  lugesime  rütmisalmi. Vahva  oli tahvlile markeriga   oma  nime  kirjutada. Toredaks  üllatuseks  leidsime iga  lapse  nimest    A  tähe.

 

Tunnitöö  kinnistamiseks  ei  puudunud  ka  tööleht, kuhu  sai  kirjutada, leida  sõnadest  A ja Ä  tähte  ja  joonistada. Lapsed  olid  usinad  ja  tublid. Väike  tunnistus  oli  tagasisideks, et  22.märtsil  toimunud  eelkoolitund  oli  edukalt  sooritatud. 

Lastevanematega oli samuti tegus ja sisukas kohtumine. Tutvusime kooli tugisüsteemi korraldusega, mida tutvustas kooli ja lasteaia HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo. Arutasime hariduslike erivajadustega laste toetamise tähtsust ning erinevaid tugisüsteemi võrgustiku võimalusi. Olime üksmeelel, et varajane märkamine on edu võti iga lapse toetamisel. Ühtlasi leidsime, et andekus on samuti hariduslik erivajadus, millele tuleb koolis rohkem tähelepanu pöörata.

Lisaks tutvusime koolibussi korraldusega ja 1. klassi õpilase päevaplaaniga, millesse mahuvad koolitunnid, vahetunnid, pikapäevarühm ja huviringid. 

Järgmisel korral 5. aprillil toimetab lastega klassiõpetaja Hele Ojamaa, toimub matemaatika tund. Lapsed saavad mängida numbrimänge, otsida numbreid ja harjutada arvutamist. Lastevanematega arutleme järgnevatel teemadel:

  • Milliseks kujuneb esimese klassi õpilase kooli päev?

  • Milline näeb välja esimese klassi lapse vahetund? 

  • Kuidas on planeeritud söögivahetund?

  • Kas ja kui tihti antakse lastele ka kodutöid teha?

  • Kui raskeks kujuneb kooli lapse seljakott?

 

Peatse kohtumiseni 5. aprillil!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Eelkool  on täies hoos!

 

Eelkoolitunnid  Kabala  Põhikool Lasteaed-Põhikoolis  on  täies  hoos. Nii toimuski  22.märtsil  juba  teine  kohtumine – eesti  keele  tund. Nagu  igale  kokkusaamisele  kohane, alustasime   tutvumismängudega. Saime  ruttu  sõpradeks  ja  pinke  täis  klassiruumis  oli  nüüd  hoopis  toredam  tegutseda. Tunnitöösse  mahtus  mitmeid  tegemisi. Elevust tekitas  tähtede  otsimine, leidmine  ja  nendest  sõnade  koostamine. Vahepalaks  lugesime  rütmisalmi. Vahva  oli tahvlile markeriga   oma  nime  kirjutada. Toredaks  üllatuseks  leidsime iga  lapse  nimest    A  tähe.

 

Tunnitöö  kinnistamiseks  ei  puudunud  ka  tööleht, kuhu  sai  kirjutada, leida  sõnadest  A ja Ä  tähte  ja  joonistada. Lapsed  olid  usinad  ja  tublid. Väike  tunnistus  oli  tagasisideks, et  22.märtsil  toimunud  eelkoolitund  oli  edukalt  sooritatud. 

Lastevanematega oli samuti tegus ja sisukas kohtumine. Tutvusime kooli tugisüsteemi korraldusega, mida tutvustas kooli ja lasteaia HEV-koordinaator õppenõustaja Kadi Peedo. Arutasime hariduslike erivajadustega laste toetamise tähtsust ning erinevaid tugisüsteemi võrgustiku võimalusi. Olime üksmeelel, et varajane märkamine on edu võti iga lapse toetamisel. Ühtlasi leidsime, et andekus on samuti hariduslik erivajadus, millele tuleb koolis rohkem tähelepanu pöörata.

Lisaks tutvusime koolibussi korraldusega ja 1. klassi õpilase päevaplaaniga, millesse mahuvad koolitunnid, vahetunnid, pikapäevarühm ja huviringid. 

Järgmisel korral 5. aprillil toimetab lastega klassiõpetaja Hele Ojamaa, toimub matemaatika tund. Lapsed saavad mängida numbrimänge, otsida numbreid ja harjutada arvutamist. Lastevanematega arutleme järgnevatel teemadel:

  • Milliseks kujuneb esimese klassi õpilase kooli päev?

  • Milline näeb välja esimese klassi lapse vahetund? 

  • Kuidas on planeeritud söögivahetund?

  • Kas ja kui tihti antakse lastele ka kodutöid teha?

  • Kui raskeks kujuneb kooli lapse seljakott?

 

Peatse kohtumiseni 5. aprillil!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor