Meie lood

Eelkool 5. aprillil 14. aprill Kabala Lasteaed-Põhikool


Eelkool  jätkub

Meie eelkooliealised lapsed käivad usinasti eelkoolis. Lapsed tulid kooli vaatamata meie kevadet ootamatult tabanud tuisusele talvisele ilmale. 5. aprillil tutvusid tulevased õpilased matemaatika maailmaga. Täideti põnevat töölehte, meisterdati origami tehnikas ning mängiti. Lastega tegeles õpetaja Anu Vendelin.

Lastevanematega arutlesime 1. klassi lapse koolipäeva teemadel:

 • tundide arv
 • tegevused vahetundides
 • söögivahetunni korraldus
 • pikapäevarühma korraldus
 • kodutööd ja koolikoti raskus
 • õpilaste arv klassides
 • huviringid sellel õppeaastal 

Püüdsime süveneda valla huvihariduse registri süsteemi. Sellega tutvudes ühiselt leidsime, et vajame lisaselgitusi selle ala spetsialistilt. 

Jõudsime kokkuleppele Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialistiga Helen Hints, kes 3. mai kohtumisel tutvustab valla huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid ja selle vajalikust. Oodatud on nii 1. klassi astujate vanemad kui ka teised meie kooli lapsevanemad.

Ühtlasi arutasime liitklasside teemat. Vallas khetib põhimõte, et 1. klassi lapsed ei liideta teise klassiga põhiainetes, küll aga on võimalikud liittunnid oskusainetes, nt kehaline kasvatus, tööõpetus, kunst ja muusika.

Järgmisel korral 19. aprillil toimetab lastega meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ene Kangrumägi. Toimub aktiivse liikumise tund, kuhu on oodatud ka lapsevanemad. Saab olema aktiivne ja lõbus!

Palume võtta kaasa vahetus spordiriided ja -spordijalatsid, käteräti ja veepudeli.

 

Peatse kohtumiseni 19. aprillil!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Eelkool  jätkub

Meie eelkooliealised lapsed käivad usinasti eelkoolis. Lapsed tulid kooli vaatamata meie kevadet ootamatult tabanud tuisusele talvisele ilmale. 5. aprillil tutvusid tulevased õpilased matemaatika maailmaga. Täideti põnevat töölehte, meisterdati origami tehnikas ning mängiti. Lastega tegeles õpetaja Anu Vendelin.

Lastevanematega arutlesime 1. klassi lapse koolipäeva teemadel:

 • tundide arv
 • tegevused vahetundides
 • söögivahetunni korraldus
 • pikapäevarühma korraldus
 • kodutööd ja koolikoti raskus
 • õpilaste arv klassides
 • huviringid sellel õppeaastal 

Püüdsime süveneda valla huvihariduse registri süsteemi. Sellega tutvudes ühiselt leidsime, et vajame lisaselgitusi selle ala spetsialistilt. 

Jõudsime kokkuleppele Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialistiga Helen Hints, kes 3. mai kohtumisel tutvustab valla huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid ja selle vajalikust. Oodatud on nii 1. klassi astujate vanemad kui ka teised meie kooli lapsevanemad.

Ühtlasi arutasime liitklasside teemat. Vallas khetib põhimõte, et 1. klassi lapsed ei liideta teise klassiga põhiainetes, küll aga on võimalikud liittunnid oskusainetes, nt kehaline kasvatus, tööõpetus, kunst ja muusika.

Järgmisel korral 19. aprillil toimetab lastega meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ene Kangrumägi. Toimub aktiivse liikumise tund, kuhu on oodatud ka lapsevanemad. Saab olema aktiivne ja lõbus!

Palume võtta kaasa vahetus spordiriided ja -spordijalatsid, käteräti ja veepudeli.

 

Peatse kohtumiseni 19. aprillil!

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor