Uudised

Hoolekogu koosolek 1. detsembril 01. detsember Kabala Lasteaed-Põhikool


Käesoleva õppeaasta 2. hoolekogu koosolek toimub 1. detsembril 2022 algusega kl 18:00 koolimajas õpetajatetoas. 


Päevakorras:
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimine
Hoolekogu liikmete kontaktandmed
Hoolekogu koolitus
Loa andmine kooli ja lasteaiarühmade sulgemiseks seoses õpetajate koolitusega
Lasteaia toidupäeva maksumuse muutmine ja kinnitamine
Hoolekogu arvamus ja ettepanek rühmades laste arvu suurendamiseks 2022-2023 õppeaastal, KELS § 7 lg 1¹
Huvitegevus lasteaia õuel (seoses hobuteraapiaga)
Tugiteenuste rakendamise korraldamine lapse erivajaduse toetamisel
Jooksvad küsimused ja informatsioon

 

Pille Lille

Käesoleva õppeaasta 2. hoolekogu koosolek toimub 1. detsembril 2022 algusega kl 18:00 koolimajas õpetajatetoas. 


Päevakorras:
Hoolekogu esimehe ja aseesimehe ning protokollija valimine
Hoolekogu liikmete kontaktandmed
Hoolekogu koolitus
Loa andmine kooli ja lasteaiarühmade sulgemiseks seoses õpetajate koolitusega
Lasteaia toidupäeva maksumuse muutmine ja kinnitamine
Hoolekogu arvamus ja ettepanek rühmades laste arvu suurendamiseks 2022-2023 õppeaastal, KELS § 7 lg 1¹
Huvitegevus lasteaia õuel (seoses hobuteraapiaga)
Tugiteenuste rakendamise korraldamine lapse erivajaduse toetamisel
Jooksvad küsimused ja informatsioon

 

Pille Lille