Uudised

HTM´i juhised õpilaste ja töötajate kiirtestimisest alates 1. novembrist 29. oktoober Kabala Lasteaed-Põhikool


Vastavalt Haridusministeeriumi otsusele perioodil 01.-14.11.2021 tuleb kõiki õpilasi ja töötajaid testida kolm korda nädalas.
Vastavad kiirtestid saadetakse kooli esimesel võimalusel. Testi teeb iga inimene ise. On mõistetav, et kõigile küsimustele ei ole veel vastust, mitmed küsimused alles kerkivad ja vastuste leidmisega tuleb tegeleda.

Igal juhul tuleb järgida põhimõtet, et õppetöö toimub hajutatult klassides ning õpilased kasutavad ühiskasutatavaid ruume ainult vajadusel (ka siis, kui test on tehtud ja see oli negatiivne) liikumiseks:

 • ühest klassiruumist teisse, kui õppeained on erinevates klassides
 • hügieeni ruumidesse (ükshaaval)
 • klassiruumist söögisaali ja tagasi klassiruumi
 • garderoobi või kehalise kasvatuse riietusruumi

Kui testid on saabunud, anname infot, kuidas me oma koolis testimistega toimetame.
Seniks palun kõigil tutvuda kiirtesti tegemise juhendiga (ca 2 minutit) SIIN.
Selles protsessis on väga oluline alaealiste õpilaste vanemate seisukoht, nõusolek.
 

Arvestades väga lühikest aega, lähtume Haridusministeeriumi soovitusest lahendada nõusoleku küsimus järgmiselt:

 • Kui lapsevanem on lapse testimisega nõus, ei pea ta midagi tegema.

 • Kui lapsevanem ei ole nõus, peab ta sellest pühapäeva (31.10) 18.00-ks E-kooli vahendusel teavitama (personaalne kiri õppealajuhatajale (Piret Urtson)).

 • Kui pühapäeva 18.00-ks ei ole koolile testimise keeldumisest teada antud, siis see tähendab, et õpilane võib ennast testida.

 • Kui alaealise õpilase vanem ei ole testimisega nõus, siis mingeid sanktsioone ei rakendata ning õpilane võib tundides osaleda (kui ei ole haigussümptomeid).

Soovitame juriidilistes küsimuste pöörduda otse ministeeriumi poole. Aga loomulikult edastame need, kui küsimus esitatakse koolile

Üldine info seoses õppetöö korraldusega Kabala Lasteaed-Põhikoolis

 1. Esmaspäevast (1. november) jätkame tavaõppel ja toimuvad kontakttunnid.
 2. Kui Sul on mistahes haigussümptomid, siis JÄÄ KOJU!
 3. Haigestunud, positiivse Covid-testi tulemusega töötaja lahkub koolist koheselt, teavitades õppealajuhatajat.
 4. Haigestunud, positiivse Covid-testi tulemusega õpilane suunatakse koju (klassijuhataja teavitab vanemaid ning kui lapse liikumisvahendiks on buss, siis lapsevanem tuleb lapsele järgi).
 5. Lähtume soovitusest, et maski ei pea kandma õues, mujal on see otstarbekas. Koolitunnis ilma maskita viibimine on igati arusaadav. Loomulikult ei pea maski kandma töökabinetis viibides.
 6. Arvestades meie kooli õpilaste väikest osakaalu, ei tee me vähemalt esialgu ümberkorraldusi klassirummide kasutamise osas (ehk tunnid toimuvad vastava aine ruumis).
 7. Jälgige E-kooli ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust kooli poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

Lugupeetud lapsevanemad! Kui teie laps(ed) on 12+ vanuses, palun kaaluge lapse vaktsineerimine või lapse testimise lubamine eesmärgil, et laps saaks käia koolis tõrgeteta.

Koolipere nimel mõistvale suhtumisele lootes

Pille Lille

Vastavalt Haridusministeeriumi otsusele perioodil 01.-14.11.2021 tuleb kõiki õpilasi ja töötajaid testida kolm korda nädalas.
Vastavad kiirtestid saadetakse kooli esimesel võimalusel. Testi teeb iga inimene ise. On mõistetav, et kõigile küsimustele ei ole veel vastust, mitmed küsimused alles kerkivad ja vastuste leidmisega tuleb tegeleda.

Igal juhul tuleb järgida põhimõtet, et õppetöö toimub hajutatult klassides ning õpilased kasutavad ühiskasutatavaid ruume ainult vajadusel (ka siis, kui test on tehtud ja see oli negatiivne) liikumiseks:

 • ühest klassiruumist teisse, kui õppeained on erinevates klassides
 • hügieeni ruumidesse (ükshaaval)
 • klassiruumist söögisaali ja tagasi klassiruumi
 • garderoobi või kehalise kasvatuse riietusruumi

Kui testid on saabunud, anname infot, kuidas me oma koolis testimistega toimetame.
Seniks palun kõigil tutvuda kiirtesti tegemise juhendiga (ca 2 minutit) SIIN.
Selles protsessis on väga oluline alaealiste õpilaste vanemate seisukoht, nõusolek.
 

Arvestades väga lühikest aega, lähtume Haridusministeeriumi soovitusest lahendada nõusoleku küsimus järgmiselt:

 • Kui lapsevanem on lapse testimisega nõus, ei pea ta midagi tegema.

 • Kui lapsevanem ei ole nõus, peab ta sellest pühapäeva (31.10) 18.00-ks E-kooli vahendusel teavitama (personaalne kiri õppealajuhatajale (Piret Urtson)).

 • Kui pühapäeva 18.00-ks ei ole koolile testimise keeldumisest teada antud, siis see tähendab, et õpilane võib ennast testida.

 • Kui alaealise õpilase vanem ei ole testimisega nõus, siis mingeid sanktsioone ei rakendata ning õpilane võib tundides osaleda (kui ei ole haigussümptomeid).

Soovitame juriidilistes küsimuste pöörduda otse ministeeriumi poole. Aga loomulikult edastame need, kui küsimus esitatakse koolile

Üldine info seoses õppetöö korraldusega Kabala Lasteaed-Põhikoolis

 1. Esmaspäevast (1. november) jätkame tavaõppel ja toimuvad kontakttunnid.
 2. Kui Sul on mistahes haigussümptomid, siis JÄÄ KOJU!
 3. Haigestunud, positiivse Covid-testi tulemusega töötaja lahkub koolist koheselt, teavitades õppealajuhatajat.
 4. Haigestunud, positiivse Covid-testi tulemusega õpilane suunatakse koju (klassijuhataja teavitab vanemaid ning kui lapse liikumisvahendiks on buss, siis lapsevanem tuleb lapsele järgi).
 5. Lähtume soovitusest, et maski ei pea kandma õues, mujal on see otstarbekas. Koolitunnis ilma maskita viibimine on igati arusaadav. Loomulikult ei pea maski kandma töökabinetis viibides.
 6. Arvestades meie kooli õpilaste väikest osakaalu, ei tee me vähemalt esialgu ümberkorraldusi klassirummide kasutamise osas (ehk tunnid toimuvad vastava aine ruumis).
 7. Jälgige E-kooli ja meie kodulehe uudiseid pidevalt! Kindlasti tehke seda enne kodust kooli poole teele asumist, sest vahel võivad meist sõltumata väga olulised otsused ootamatult tulla.

Lisainfo Haridusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

Lugupeetud lapsevanemad! Kui teie laps(ed) on 12+ vanuses, palun kaaluge lapse vaktsineerimine või lapse testimise lubamine eesmärgil, et laps saaks käia koolis tõrgeteta.

Koolipere nimel mõistvale suhtumisele lootes

Pille Lille

kuidas_voetakse_antigeeni_kiirtesti
kuidas_voetakse_antigeeni_kiirtesti