Uudised

Jätkame distantsõppel selle õppeaasta lõpuni. Osa õpilasi kutsume kooli. 07. mai Kabala Lasteaed-Põhikool

Alates 18. maist võib koolides kontakttunde teha. Meie jätkame distantsõppega. Neid lapsi, kelle õppimine aastahinnete kujunemisel on korras, me eraldi kooli ei kutsu.


Erisusena keskendume kooli kutsumisel neile lastele, kellel on tekkinud seoses distantsõppimisega, või sellelt puudumisega vajakajäämisi/võlgu. Samuti keskendume kindlasti meie lõpuklassi õpilastele, et toetada neid pärast meie kooli lõpetamist järgmiste sammude tegemisel. Täpsem nimekiri õpilastest, keda kooli kutsume, selgub hiljemalt 14. mail. Info lastevanematele ja õpilastele tuleb klassijuhatajalt.

Õppetöö koolis toimub vaid konsultatsioonidena, mitte tunniplaaniline õpe, nagu oli siiani. Jätkame numbrilise hindamisega. Loodan, et paljud õpilased suudavad veel enne seda oma koolitööd õpetajatele esitada ning ainehinnete seisud positiivseks pöörata.

Tahan tänada ja kiita lapsevanemate ja õpetajate vastupidavust laste koduõppe toetamisel. Kindlasti on see aeg olnud raske. Pole ükski lapsevanem tihtilugu ise õppinud õpetajaks, kuid kahjuks praeguse eriolukorra ajal ollakse sunnitud seda rolli kodus enese peale võtma. Üldpilti vaadates näen, et oleme saanud hakkama. Kiidan õpilasi, kelle hinded on korras. Võlgnevustega õpilasi kutsun üles viimasele pingutusele, et tunnistus oleks ilusam.

Käesoleva õppeaasta lõpuni on veel napilt  kuu aega. Hinded paneme välja juunikuu alguses. Lõpuaktuseid ei toimu. Tunnistuste kättesaamise ja õpikute äratoomise info tuleb klassijuhatajatelt.


 

Margo Hussar

Direktor

 

Erisusena keskendume kooli kutsumisel neile lastele, kellel on tekkinud seoses distantsõppimisega, või sellelt puudumisega vajakajäämisi/võlgu. Samuti keskendume kindlasti meie lõpuklassi õpilastele, et toetada neid pärast meie kooli lõpetamist järgmiste sammude tegemisel. Täpsem nimekiri õpilastest, keda kooli kutsume, selgub hiljemalt 14. mail. Info lastevanematele ja õpilastele tuleb klassijuhatajalt.

Õppetöö koolis toimub vaid konsultatsioonidena, mitte tunniplaaniline õpe, nagu oli siiani. Jätkame numbrilise hindamisega. Loodan, et paljud õpilased suudavad veel enne seda oma koolitööd õpetajatele esitada ning ainehinnete seisud positiivseks pöörata.


Tahan tänada ja kiita lapsevanemate ja õpetajate vastupidavust laste koduõppe toetamisel. Kindlasti on see aeg olnud raske. Pole ükski lapsevanem tihtilugu ise õppinud õpetajaks, kuid kahjuks praeguse eriolukorra ajal ollakse sunnitud seda rolli kodus enese peale võtma. Üldpilti vaadates näen, et oleme saanud hakkama. Kiidan õpilasi, kelle hinded on korras. Võlgnevustega õpilasi kutsun üles viimasele pingutusele, et tunnistus oleks ilusam.

Käesoleva õppeaasta lõpuni on veel napilt  kuu aega. Hinded paneme välja juunikuu alguses. Lõpuaktuseid ei toimu. Tunnistuste kättesaamise ja õpikute äratoomise info tuleb klassijuhatajatelt.


 

Margo Hussar

Direktor