Uudised

Kaunist emakeelepäeva!  14. märts Kabala Lasteaed-Põhikool


Hea lasteaia ja koolipere!

 
Soovin teile kaunist emakeelepäeva! 
 
 Tänapäeval erinevate keelte valdamine muudab meie elu rikkamaks ja avatumaks. Siiski meie enda emakeel on just see, millest algab meie maailmavaade ja suhtlemiskultuur. Hoidkem seda ja õpetagem läbi enda eeskuju nii oma lastele kui ka teisest rahvusest inimestele.
 
 Isiklikult tunnen omakasupüüdlikult rõõmu selle üle, et eesti keel pole jõudnud rahvusvaheliselt üldkasutatavate keelte hulka. Uuringud näitavad, et rahvusvahelised keeled, nagu nt inglise keel, on pidevas muutuses seoses sellega, et seda keelt kõnelevad erinevatest rahvustest inimesed lisavad suhtluse kasutatavale keelele oma n.-ö varjundi, mugandades seda enda jaoks lihtsamaks. Teisisõnu rahvusvaheliselt kasutusel olevad keeled muutuvad lihtsamaks ning selle keele algupärase vormi säilitamiseks tuleb näha palju vaeva.
 
 Teiste rahvuste keelte õppimine rikastab meie igapäeva elu ja avardab meie maailma piirid, sh erinevate kultuuride tundmaõppimine ja seeläbi teiste rahvuste mõistmine ning tolereerimine. Teiste keelte õppimisel on aga ka teine pool. Teise keele väljendeid ja sõnu hakatakse kasutama ka oma igapäevaelu keele kasutuses ehk meie keelde tulevad välislaenud. Keelega on juba selline lugu, et kui mingi sõna on kõnepruugis kasutusele võetus, on seda väga raske sealt välja juurida. Keeleteadlased üritavad olukorda parandada ning otsida välislaenudele asendussõnu, aga need ei leia alati rahavsuus kasutust. Keele säilitamiseks on oluline mitte lasta võõrsõnadel domineerima hakata, sest vastasel juhul võivad väikekeeled nagu ka eesti keel, oma väikesearvulise kõnelejaskonna tõttu hääbuda. 
Olgem siis meie emakeele eesti keele hoidjad!
 
Siinkohal tervitan teid emakeelepäeva puhul ühe kauni eesti keelse lausega "Ema tuli koju", mis valiti Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul korraldatud keeletalgutel kümne ilusaima eesti keelse lause hulka.
 
 
Pille Lille
 
Kabala Lasteaed-Põhikool
Direktor

Hea lasteaia ja koolipere!

 
Soovin teile kaunist emakeelepäeva! 
 
 Tänapäeval erinevate keelte valdamine muudab meie elu rikkamaks ja avatumaks. Siiski meie enda emakeel on just see, millest algab meie maailmavaade ja suhtlemiskultuur. Hoidkem seda ja õpetagem läbi enda eeskuju nii oma lastele kui ka teisest rahvusest inimestele.
 
 Isiklikult tunnen omakasupüüdlikult rõõmu selle üle, et eesti keel pole jõudnud rahvusvaheliselt üldkasutatavate keelte hulka. Uuringud näitavad, et rahvusvahelised keeled, nagu nt inglise keel, on pidevas muutuses seoses sellega, et seda keelt kõnelevad erinevatest rahvustest inimesed lisavad suhtluse kasutatavale keelele oma n.-ö varjundi, mugandades seda enda jaoks lihtsamaks. Teisisõnu rahvusvaheliselt kasutusel olevad keeled muutuvad lihtsamaks ning selle keele algupärase vormi säilitamiseks tuleb näha palju vaeva.
 
 Teiste rahvuste keelte õppimine rikastab meie igapäeva elu ja avardab meie maailma piirid, sh erinevate kultuuride tundmaõppimine ja seeläbi teiste rahvuste mõistmine ning tolereerimine. Teiste keelte õppimisel on aga ka teine pool. Teise keele väljendeid ja sõnu hakatakse kasutama ka oma igapäevaelu keele kasutuses ehk meie keelde tulevad välislaenud. Keelega on juba selline lugu, et kui mingi sõna on kõnepruugis kasutusele võetus, on seda väga raske sealt välja juurida. Keeleteadlased üritavad olukorda parandada ning otsida välislaenudele asendussõnu, aga need ei leia alati rahavsuus kasutust. Keele säilitamiseks on oluline mitte lasta võõrsõnadel domineerima hakata, sest vastasel juhul võivad väikekeeled nagu ka eesti keel, oma väikesearvulise kõnelejaskonna tõttu hääbuda. 
Olgem siis meie emakeele eesti keele hoidjad!
 
Siinkohal tervitan teid emakeelepäeva puhul ühe kauni eesti keelse lausega "Ema tuli koju", mis valiti Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul korraldatud keeletalgutel kümne ilusaima eesti keelse lause hulka.
 
 
Pille Lille
 
Kabala Lasteaed-Põhikool
Direktor