Uudised

Kool on distantsõppel 16.- 27. märtsil. Võimalusel palume ka lasteaia lapsed koju jätta. 13. märts Kabala Lasteaed-Põhikool

Valitsuskabinet otsustas viia nakkusohu tõttu haridusasutused distantsõppele. Ei toimu ka huviringe. Lasteaias soovitame vanematel võimalusel oma lapsed koju jätta. Kindlasti anda sellest ka rühmaõpetajatele ette teada.


Kabala Lasteaia-Põhikooli õpilased on kodusel õppel. Kõik õppimine ja koduste tööde ülesanded on üleval Ekoolis, nagu seda on olnud ka varasemalt. Vanematel, kes pole veel teinud endale, või lapsele Ekooli kontot- palume seda teha. Kõik õpetajad on õpilastele konsultatsioonideks olemas eelnevalt kokkulepitud kanalite kaudu eelkõige kehtiva tunniplaani tundide aegade jooksul. 

Tuletame meelde, et distantsõpe ei tähenda veel karantiini, ega õppimisest vabastust. Kodus tuleb iseseivalt õppida ja vastavad kodused ülesanded esitada.

Kui laps jääb reaalselt haigeks, siis vastav märge lapsevanema poolt Ekoolis peab ka olema.

Infot saab klassijuhatajatelt ja kooli kantseleist. 

Vallavalitsuse otsus on loetav SIIT.

Kabala Lasteaia-Põhikooli õpilased on kodusel õppel. Kõik õppimine ja koduste tööde ülesanded on üleval Ekoolis, nagu seda on olnud ka varasemalt. Vanematel, kes pole veel teinud endale, või lapsele Ekooli kontot- palume seda teha. Kõik õpetajad on õpilastele konsultatsioonideks olemas eelnevalt kokkulepitud kanalite kaudu eelkõige kehtiva tunniplaani tundide aegade jooksul. 

Tuletame meelde, et distantsõpe ei tähenda veel karantiini, ega õppimisest vabastust. Kodus tuleb iseseivalt õppida ja vastavad kodused ülesanded esitada.

Kui laps jääb reaalselt haigeks, siis vastav märge lapsevanema poolt Ekoolis peab ka olema.

Infot saab klassijuhatajatelt ja kooli kantseleist. 

Vallavalitsuse otsus on loetav SIIT.