Uudised

Kooliosa lastevanemate üldkoosolek 16. september Kabala Lasteaed-Põhikool

17. oktoobril 2019 kell 18.00 Kabala koolimajas


Päevakord:

1. Loeng: Karjääri kujundamine ning lapsevanema võimalused selles oma last toetada. Karjääriinfo allikad. Töötukassa karjääriteenused.

2. Põhikooli õpilaste vanemate esindaja valimine Kabala Lasteaia-Põhikooli hoolekogusse

3. Hoolekogu aruanne ja tööplaan

4. Kohapeal tekkinud küsimused

 

Enne või pärast üldkoosolekut toimuvad lastevanemate koosolekud ka klassides. Info klassijuhatajatelt.

Päevakord:

1. Loeng: Karjääri kujundamine ning lapsevanema võimalused selles oma last toetada. Karjääriinfo allikad. Töötukassa karjääriteenused.

2. Põhikooli õpilaste vanemate esindaja valimine Kabala Lasteaia-Põhikooli hoolekogusse

3. Hoolekogu aruanne ja tööplaan

4. Kohapeal tekkinud küsimused

 

Enne või pärast üldkoosolekut toimuvad lastevanemate koosolekud ka klassides. Info klassijuhatajatelt.