Uudised

MEIE LOEME SAMME on selleks õppeaastaks läbi. 04. mai Kabala Lasteaed-Põhikool

Seoses eriolukorraga ning distantsõppe kehtestamisega otsustasime, et selleks õppeaastaks on meie projekt "MEIE LOEME SAMME" läbi.


Kahel esimesel arvestuslikul veerandil said auhinnad kokku 8 õpilast ning kaks töötajat, kes olid tublimad sammujad. Sellel õppeaastal me rohkem auhindu ei jaga. Samuti jääb välja andmata üldine peaauhind.

Kolmanda ja neljanda veerandi eest arvestatakse loetud samme  kehalise kasvatuse hinde väljapanekul, millest on õpetaja kõiki õpilasi varasemalt juba ka teavitanud.

Sammude lugemist soovime jätkata sügisest, siis juba natuke ka muutes statuuti ning motivatsioonipaketti tublimatele sammujatele.

Kahel esimesel arvestuslikul veerandil said auhinnad kokku 8 õpilast ning kaks töötajat, kes olid tublimad sammujad. Sellel õppeaastal me rohkem auhindu ei jaga. Samuti jääb välja andmata üldine peaauhind.

Kolmanda ja neljanda veerandi eest arvestatakse loetud samme  kehalise kasvatuse hinde väljapanekul, millest on õpetaja kõiki õpilasi varasemalt juba ka teavitanud.

Sammude lugemist soovime jätkata sügisest, siis juba natuke ka muutes statuuti ning motivatsioonipaketti tublimatele sammujatele.