Uudised

Õpetajad hakkavad õppima 10. veebruar Kabala Lasteaed-Põhikool


Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitust ja õppemeetodeid õppetöösse.

DigiKiirendi arenguprogrammis alustavad täna viis uut kooli – Kabala Lasteaed-Põhikool, Abja Gümnaasium, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Pool aastat kestva programmi eesmärk on julgustada ja ergutada digitehnoloogia kasutamist õppetöös.

Haridus- ja Noorteameti innovatsiooni ja koostöö osakonna juht Elo Allemann rõhutab, et õppijate digipädevuse süsteemne toetamine on kooli meeskonna ühine vastutus, see ei saa jääda ainult haridustehnoloogide ja informaatika õpetajate kanda. “Programmi toel juhimegi koolides tähelepanu, kuidas iga aine- ja eriala õpetaja saab anda oma panuse,” lisab ta.

Pooleaastase programmi vältel saavad õpetajad vastavalt oskustele ja võimetele õppida digikoolitustel, mida toetab koolile määratud haridustehnoloogiline nõustaja. Koolitused on koostatud konkreetse kooli võimalusi ja vajadusi arvesse võttes. Kooli juhtkonnale toimub koolitus, kus käsitletakse digitehnoloogia valdkonna juhtimist koolis, õpitakse enda ja teiste koolide kogemustest ning koostatakse arendusprojekt õpetajate ja õpilaste digipädevuse toetamiseks.

Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi projektijuhi Triin Saare sõnul on oluline, et koolitusel osaleks kogu meeskond, nende hulgas ka juhid: “Õpetajad näevad, kuidas nende juhid käivad koolitustel, pusivad, arutavad ja on ka õppija rollis. See on tegelikult väärtus omaette, sest juhid on eeskujuks ning ka ise samal ajal oma meeskonnaga koolitust läbides mõistavad nad kitsaskohti ning naudivad eduelamusi rohkem. DigiKiirendi on nagu pusle, iga meeskonna liige on eraldi tükk ning suuremat pilti mõistes ja koostööd tehes pannakse kenasti oma kooli jaoks plaanid ja tegevused paika,“ rääkis ta.


DigiKiirendi programmi on aastatel 2018-2022 läbinud 78 kooli meeskonda.

Tegevusi viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Lisainfot programmi kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt www.harno.ee/digikiirendi.

 

Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitust ja õppemeetodeid õppetöösse.

DigiKiirendi arenguprogrammis alustavad täna viis uut kooli – Kabala Lasteaed-Põhikool, Abja Gümnaasium, Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Pool aastat kestva programmi eesmärk on julgustada ja ergutada digitehnoloogia kasutamist õppetöös.

Haridus- ja Noorteameti innovatsiooni ja koostöö osakonna juht Elo Allemann rõhutab, et õppijate digipädevuse süsteemne toetamine on kooli meeskonna ühine vastutus, see ei saa jääda ainult haridustehnoloogide ja informaatika õpetajate kanda. “Programmi toel juhimegi koolides tähelepanu, kuidas iga aine- ja eriala õpetaja saab anda oma panuse,” lisab ta.

Pooleaastase programmi vältel saavad õpetajad vastavalt oskustele ja võimetele õppida digikoolitustel, mida toetab koolile määratud haridustehnoloogiline nõustaja. Koolitused on koostatud konkreetse kooli võimalusi ja vajadusi arvesse võttes. Kooli juhtkonnale toimub koolitus, kus käsitletakse digitehnoloogia valdkonna juhtimist koolis, õpitakse enda ja teiste koolide kogemustest ning koostatakse arendusprojekt õpetajate ja õpilaste digipädevuse toetamiseks.

Haridus- ja Noorteameti DigiKiirendi projektijuhi Triin Saare sõnul on oluline, et koolitusel osaleks kogu meeskond, nende hulgas ka juhid: “Õpetajad näevad, kuidas nende juhid käivad koolitustel, pusivad, arutavad ja on ka õppija rollis. See on tegelikult väärtus omaette, sest juhid on eeskujuks ning ka ise samal ajal oma meeskonnaga koolitust läbides mõistavad nad kitsaskohti ning naudivad eduelamusi rohkem. DigiKiirendi on nagu pusle, iga meeskonna liige on eraldi tükk ning suuremat pilti mõistes ja koostööd tehes pannakse kenasti oma kooli jaoks plaanid ja tegevused paika,“ rääkis ta.


DigiKiirendi programmi on aastatel 2018-2022 läbinud 78 kooli meeskonda.

Tegevusi viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Lisainfot programmi kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt www.harno.ee/digikiirendi.