Meie lood

Õpetajate päev 07. oktoober Kabala Lasteaed-Põhikool


Kõik õpetajate päeva pildid on järelvaadatavad GOOGLE galeriis

Üks ütlemata äge päev on selja taga. Õpetajate päeval algatasime noorte õpetajate järelkasvu programmi.

Hommikul kooli direktori rolliks valmistuv Markus ja õppejuhi rolli sisse elav Stella-Maria tervitasid õpetajaid ja töötajaid õpetajate päeva õnnitlustega ja lilledega. Siis koguneti saali ning noored tegijad võtsid ametlikult vastu uued ametipostid. 9. klassi õpilased kehastusid õpetajateks, direktoriks ja õppejuhiks.

 

Õpetajad omakorda moodustasid tublide õpilaste klassi. Algasid tunnid ning koos sellega avastusõpe, kuidas on olla päriselt õpetaja.

Samal ajal noor direktor ja õppejuht suundusid õnnitlema lasteaia õpetajaid ja töötajaid ning 7. ja 8. klassi kaks tubli tütarlast korraldasid lasteaia lastele mängutunde. Kui naasti tagasi kooli, siis oli näha, et 9. klassi õpilastest õpetajad töötavad vastutustundlikult ja õpilased on neid omaks võtnud.

Õppetöö lõppedes koguneti saali, et tunnustada ja tänada õpetajaid ning kooli ja lasteaia töötajaid, kes igapäevaselt panustavad noorte päriseluks valmistumisse. Iga õpetaja ja töötaja sai individuaalse tunnustuskirja, milles oli välja toodud kõik see, mida märkavad kolleegid, kaastöötajad, õpilased ja lapsevanemad.

Sellel aastal esitati meie kooli ja lasteaia poolt Rapla Valla aasta õpetaja tiitlile kolm nominenti:

Eesti keele ja vene keele õpetaja, huvijuht ja õpilasomavalitsuse juhendaja õpetaja Koidu Pettai

Muusika ja loodusõpetuse õpetaja Anu Siniroht

Jõmmu lasteaia rühmaõpetaja helen Karlson

Pärast tunnustamise tseremooniat kahe generatsiooni õpetajad said kokku ühise tordilaua taga. Jagati päeva kogemusi ning arutleti õpetaja töö üle. Meie noored õpetajad avaldasid valmidust vajadusel asendada õpetajaid ka tulevikus, nt kui keegi õpetajatest haigestub või osaleb koolitusel. Seega on meil õpetajate järelkasv ja kooli tulevik kindlustatud.

Siirad tänud kõigile tublidele noortele õpetajatele, kohusetundlikule direktorile ja õppejuhile suurepärase töö eest!

Südamlikud õnnesoovid meie kooli ja lasteaia õpetajatele!

Pille Lille

Kõik õpetajate päeva pildid on järelvaadatavad GOOGLE galeriis

Üks ütlemata äge päev on selja taga. Õpetajate päeval algatasime noorte õpetajate järelkasvu programmi.

Hommikul kooli direktori rolliks valmistuv Markus ja õppejuhi rolli sisse elav Stella-Maria tervitasid õpetajaid ja töötajaid õpetajate päeva õnnitlustega ja lilledega. Siis koguneti saali ning noored tegijad võtsid ametlikult vastu uued ametipostid. 9. klassi õpilased kehastusid õpetajateks, direktoriks ja õppejuhiks.

 

Õpetajad omakorda moodustasid tublide õpilaste klassi. Algasid tunnid ning koos sellega avastusõpe, kuidas on olla päriselt õpetaja.

Samal ajal noor direktor ja õppejuht suundusid õnnitlema lasteaia õpetajaid ja töötajaid ning 7. ja 8. klassi kaks tubli tütarlast korraldasid lasteaia lastele mängutunde. Kui naasti tagasi kooli, siis oli näha, et 9. klassi õpilastest õpetajad töötavad vastutustundlikult ja õpilased on neid omaks võtnud.

Õppetöö lõppedes koguneti saali, et tunnustada ja tänada õpetajaid ning kooli ja lasteaia töötajaid, kes igapäevaselt panustavad noorte päriseluks valmistumisse. Iga õpetaja ja töötaja sai individuaalse tunnustuskirja, milles oli välja toodud kõik see, mida märkavad kolleegid, kaastöötajad, õpilased ja lapsevanemad.

Sellel aastal esitati meie kooli ja lasteaia poolt Rapla Valla aasta õpetaja tiitlile kolm nominenti:

Eesti keele ja vene keele õpetaja, huvijuht ja õpilasomavalitsuse juhendaja õpetaja Koidu Pettai

Muusika ja loodusõpetuse õpetaja Anu Siniroht

Jõmmu lasteaia rühmaõpetaja helen Karlson

Pärast tunnustamise tseremooniat kahe generatsiooni õpetajad said kokku ühise tordilaua taga. Jagati päeva kogemusi ning arutleti õpetaja töö üle. Meie noored õpetajad avaldasid valmidust vajadusel asendada õpetajaid ka tulevikus, nt kui keegi õpetajatest haigestub või osaleb koolitusel. Seega on meil õpetajate järelkasv ja kooli tulevik kindlustatud.

Siirad tänud kõigile tublidele noortele õpetajatele, kohusetundlikule direktorile ja õppejuhile suurepärase töö eest!

Südamlikud õnnesoovid meie kooli ja lasteaia õpetajatele!

Pille Lille