Meie lood

Õppekäik Nõva külastuskeskusesse 31. mai Kabala Lasteaed-Põhikool


Õppekäik Nõva külastuskeskusesse

Käisime 24. mail Nõva külastuskeskuses õppekäigul.  Meie giid oli Kairit ja 4.-6.klassi õpilaste programmi teema oli "Elu läänemere ääres".

Kõigepealt jalutasime läbi metsa, kus oli mustika- ja pohlataimi, meile räägiti metsas elust metsas ja meres ning küsiti küsimusi. Siis liikusime mere äärde, kus neile näidati looduskaitsealust karukella ja teisi erinevaid taimeliike. Mereääres anti meile ülesanne korjata 4 erinevat merekarpi ja 2 teokarpi, mille liigid pärast tuvastasime.

Pärast mere ääres käiku saime süüa ja meile näidati kahte videot, üks rääkis mereelustiku kohta ja teine oli Nõvast. Nõval oli olnud 2008 aastal suur põleng (umbes 800ha) pärast videote vaatamist tänasime giide ning meil oli aega 10 minutit looduskeskuses ringi vaadata. Siis läksime bussi ja sõitsime koju.


Heleene Grichin

Õppekäik Nõva külastuskeskusesse

Käisime 24. mail Nõva külastuskeskuses õppekäigul.  Meie giid oli Kairit ja 4.-6.klassi õpilaste programmi teema oli "Elu läänemere ääres".

Kõigepealt jalutasime läbi metsa, kus oli mustika- ja pohlataimi, meile räägiti metsas elust metsas ja meres ning küsiti küsimusi. Siis liikusime mere äärde, kus neile näidati looduskaitsealust karukella ja teisi erinevaid taimeliike. Mereääres anti meile ülesanne korjata 4 erinevat merekarpi ja 2 teokarpi, mille liigid pärast tuvastasime.

Pärast mere ääres käiku saime süüa ja meile näidati kahte videot, üks rääkis mereelustiku kohta ja teine oli Nõvast. Nõval oli olnud 2008 aastal suur põleng (umbes 800ha) pärast videote vaatamist tänasime giide ning meil oli aega 10 minutit looduskeskuses ringi vaadata. Siis läksime bussi ja sõitsime koju.


Heleene Grichin