Uudised

Õppekäik Pernova Tehnikamajja 28. veebruar Jaanika Voomets


Päev enne sõbrapäeva avanes meie kooli noorematel õpilastel võimalus omandada loodusteadmisi Pernova Loodus- ja Tehnikamajas Pärnus. Teadmiste omandamine väljaspool koolikeskkonda sai võimalikuks tänu KIKI projektile. 
1.-3. klassi õpilased osalesid programmis "Magnet ja energia". Lapsed tutvusid magneti töötamise põhimõtetega. Põnev ja huvitav oli teha erinevaid katseid ning selle põhjal järeldusi. Töötati ka paaris ja rühmas, kus pidi arvestama oma kaaslastega. Eriti õpetlik oli viktoriin ning iseseisev töölehe täitmine väljapandud eksponaatide abil, mida õpilased uurida ja katsetada said. 
Väike valik õpilaste katsete põhjal tehtud järeldusi: "Sain teada, et magnet ei saa sarnastel pooltel kokku minna, seal vahel on magnetväli."; "Magnet paneb magnetpuru taldrikul liikuma.";  "Metallist joonlaua saab magnetiseerida, kui metallist joonlauda hõõruda magnetiga. Kui joonlaud maha kukub, magneti omadused kaovad."

 4.-6. klassi õpilased uurisid erineva vanusega kivimeid. Looduskeskuse õpetaja andis põhjaliku ülevaate nende tekkimisest. See oli põnev ja hariv. Rühmatöödena järjestati kivimeid vanuse järgi. Hästi huvitav oli näha settekivimites leiduvaid fossiile. Tunni lõpus täitsid õpilased uute teadmiste põhjal töölehed. 
Lisaks kivimitetunnile oli tore võimalus vaadata loodusmaja väljapanekuid, näha loomanurgas toredaid lemmikuid, kellel oli parajasti söögiaeg. Tutvusime Eesti metsades elavate loomade elupaikadega, mille kohta oli välja pandud rikkalik näitus. Õppimine väljaspool klassi oli igati tore, looduskeskustes teadmiste omandamine rikastab õpilaste teadmisi ja avardab silmaringi.

Päev enne sõbrapäeva avanes meie kooli noorematel õpilastel võimalus omandada loodusteadmisi Pernova Loodus- ja Tehnikamajas Pärnus. Teadmiste omandamine väljaspool koolikeskkonda sai võimalikuks tänu KIKI projektile. 
1.-3. klassi õpilased osalesid programmis "Magnet ja energia". Lapsed tutvusid magneti töötamise põhimõtetega. Põnev ja huvitav oli teha erinevaid katseid ning selle põhjal järeldusi. Töötati ka paaris ja rühmas, kus pidi arvestama oma kaaslastega. Eriti õpetlik oli viktoriin ning iseseisev töölehe täitmine väljapandud eksponaatide abil, mida õpilased uurida ja katsetada said. 
Väike valik õpilaste katsete põhjal tehtud järeldusi: "Sain teada, et magnet ei saa sarnastel pooltel kokku minna, seal vahel on magnetväli."; "Magnet paneb magnetpuru taldrikul liikuma.";  "Metallist joonlaua saab magnetiseerida, kui metallist joonlauda hõõruda magnetiga. Kui joonlaud maha kukub, magneti omadused kaovad."

 4.-6. klassi õpilased uurisid erineva vanusega kivimeid. Looduskeskuse õpetaja andis põhjaliku ülevaate nende tekkimisest. See oli põnev ja hariv. Rühmatöödena järjestati kivimeid vanuse järgi. Hästi huvitav oli näha settekivimites leiduvaid fossiile. Tunni lõpus täitsid õpilased uute teadmiste põhjal töölehed. 
Lisaks kivimitetunnile oli tore võimalus vaadata loodusmaja väljapanekuid, näha loomanurgas toredaid lemmikuid, kellel oli parajasti söögiaeg. Tutvusime Eesti metsades elavate loomade elupaikadega, mille kohta oli välja pandud rikkalik näitus. Õppimine väljaspool klassi oli igati tore, looduskeskustes teadmiste omandamine rikastab õpilaste teadmisi ja avardab silmaringi.