Uudised

Taotlus elukohajärgse kooli määramiseks 04. märts Kabala Lasteaed-Põhikool


 

Rapla vallavalitsus ootab vahemikus 01.03.-30.04.2022 vanematelt taotluseid lastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Protsessi reguleeriv Rapla Vallavalitsuse määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/419022019006.  

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on samuti leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

 

Lisaküsimustega pöörduge julgesti:  Lea Leppik, Rapla Vallavalitsuse haridusspetsialist, tel: +372 5561 5405; e-post: lea.leppik@rapla.ee

 

Infot vahendas Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

 

Rapla vallavalitsus ootab vahemikus 01.03.-30.04.2022 vanematelt taotluseid lastele elukohajärgse kooli määramiseks.

Protsessi reguleeriv Rapla Vallavalitsuse määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/419022019006.  

Elukohajärgse kooli määramise taotluse vorm on samuti leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

 

Lisaküsimustega pöörduge julgesti:  Lea Leppik, Rapla Vallavalitsuse haridusspetsialist, tel: +372 5561 5405; e-post: lea.leppik@rapla.ee

 

Infot vahendas Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor