Uudised

Testimine ja maskide kandmine 02. november Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad, õpilased ja õpetajad!

Tänan kõiki, kes te püüate suhtuda tekkinud olukorda mõistvalt ning juhite minu ja õpetajate tähelepanu asjaoludele, mis vajavad lisatäpsustamist, selgitamist ja lahendamist. Eks me kõik oleme keerulises olukorras ning siinkohal on oluline säilitada rahu ja lähtuda põhimõttest, et soovime hoida kooli avatuna vältimaks distantsõppele minekut.

Kõik õpilased ja kooli ning lasteaia töötajad said esmaspäevase testimisega kenasti hakkama. Seoses pideva info uuenemisega oleme saatnud kooli poolt mitmeid sõnumeid ja juhiseid, mis võisid tekitada segadust ja arusaamatusi ning küsimusi.

TESTIMINE JA KORRALDUSED TESTIMISE JÄRGSELT:

Sellel ja järgneval nädalal testime kõiki kooli ja lasteaia töötajaid ning õpilasi 1.-9. klassides;

 • Õpilaste testimisel lähtume esmaspäeval 1. novembril õpilastelt kogutud infost testimise nõusolekust/mittenõusolekust;
 • Negatiivse testi tulemusega töötaja ja õpilane jääb kooli;
 • Positiivse testi tulemuse saanud töötaja suundub koju ja võtab ühendust perearstiga ning lähtub perearstilt saadud juhistest;
 • Positiivse testi tulemuse saanud õpilane suunatakse esimesel võimalusel koju:
 • Kui õpilane ei kasuta kooli tulekuks ja koju minekuks ühistransporti, siis õpilane suunatakse koju, teavitades sellest lapsevanemat (klassijuhataja informeerib lapsevanemat)
 • Kui õpilane kasutab kooli tulekuks ja koju minekuks ühistransporti, siis õpilane suunatakse eraldatud ruumi (nt garderoob või eraldi klassiruum või muu ruum, kus võivad olla ka teised positiivse testi tulemuse saanud õpilased), kus ta saab oodata lapsevanema(te) järgi tulemist;
 • Kui lapsevanemal pole võimalik tulla lapsele järgi koheselt, siis õpilane ootab vastavas ruumis ning saab teha koolitööd, nt täita töövihikut, lugeda õppematerjali jms kuni lapsevanema järgitulemiseni. Siiski loodame, et leiate võimaluse tulla lapsele järgi esimesel võimalusel või korraldate lapsele järgi tulemise. Meie omaplt poolt korraldame lapse ooteaja tegevused ja tagame lapse turvalisuse.

MASKIDE KANDMINE

 • Maski kandmine kooli ja lasteaia töötajatele on kohustuslik;
 • Maski kandmine õpilasele on kohustuslik kooli üldkasutatavates ruumides:
 • õpilased kasutavad ühiskasutatavaid ruume ainult vajadusel (ka siis, kui test on tehtud ja see oli negatiivne) liikumiseks:
 • ühest klassiruumist teisse, kui õppeained on erinevates klassides
 • hügieeni ruumidesse
 • klassiruumist söögisaali ja tagasi klassiruumi
 • garderoobi või kehalise kasvatuse riietusruumi

Maski kandmine õpilasele klassiruumis on soovituslik ja oluline ennetusmeede viiruse leviku tõkestamiseks. Koolivaheajal on paljud pered liikunud inimrohketes asutustes või käinud välismaal ning sellest tulenevalt oli kõrgendatud risk saada enda teadmata viiruse nakkust, mis ei pruugi kuidagi väljenduda. Viirusesse nakatumine võib ilmneda 10 päeva jooksul ning praegu õpilastele ja õpetajatele tehtud kiirtestid ei pruugi näidata viirusesse nakatumist. Sellest tulenevalt ja eesmärgiga ennetada viiruse kolde tekkimist, mis võib viia distantsõppeni, mida me kindlasti ei soovi, oleme otsustanud, et esimesel kahel nädalal pärast koolivaheaega palume õpilastel kanda maske ka klassiruumides.

Lugupeetud lapsevanemad! Palun soetage oma lapsele mugavam korduvkasutatav mask, mida saab kodus pesta ja järgmisel päeval taas kasutada. Kooli poolt saame pakkuda lastele ainult need maskid, mis meil on. Need on kirurgilised maskid, mille kasutamine on tõhus ainult kahe tunni jooksul ning nende varud on kiirelt kahanemas.

Püüame säilitada rahuliku meelt ja mõistvat suhtumist, et kool saaks olla avatud ning õpilased saaksid õppida koolis. Ainult üksteist toetades ja mõistvalt suhtudes, saame säilitada nii õpilaste kui õpetajate töörahu.

Lugupidavalt ja mõistvale suhtumisele lootes

 

Pille Lille

Lugupeetud lapsevanemad, õpilased ja õpetajad!

Tänan kõiki, kes te püüate suhtuda tekkinud olukorda mõistvalt ning juhite minu ja õpetajate tähelepanu asjaoludele, mis vajavad lisatäpsustamist, selgitamist ja lahendamist. Eks me kõik oleme keerulises olukorras ning siinkohal on oluline säilitada rahu ja lähtuda põhimõttest, et soovime hoida kooli avatuna vältimaks distantsõppele minekut.

Kõik õpilased ja kooli ning lasteaia töötajad said esmaspäevase testimisega kenasti hakkama. Seoses pideva info uuenemisega oleme saatnud kooli poolt mitmeid sõnumeid ja juhiseid, mis võisid tekitada segadust ja arusaamatusi ning küsimusi.

TESTIMINE JA KORRALDUSED TESTIMISE JÄRGSELT:

Sellel ja järgneval nädalal testime kõiki kooli ja lasteaia töötajaid ning õpilasi 1.-9. klassides;

 • Õpilaste testimisel lähtume esmaspäeval 1. novembril õpilastelt kogutud infost testimise nõusolekust/mittenõusolekust;
 • Negatiivse testi tulemusega töötaja ja õpilane jääb kooli;
 • Positiivse testi tulemuse saanud töötaja suundub koju ja võtab ühendust perearstiga ning lähtub perearstilt saadud juhistest;
 • Positiivse testi tulemuse saanud õpilane suunatakse esimesel võimalusel koju:
 • Kui õpilane ei kasuta kooli tulekuks ja koju minekuks ühistransporti, siis õpilane suunatakse koju, teavitades sellest lapsevanemat (klassijuhataja informeerib lapsevanemat)
 • Kui õpilane kasutab kooli tulekuks ja koju minekuks ühistransporti, siis õpilane suunatakse eraldatud ruumi (nt garderoob või eraldi klassiruum või muu ruum, kus võivad olla ka teised positiivse testi tulemuse saanud õpilased), kus ta saab oodata lapsevanema(te) järgi tulemist;
 • Kui lapsevanemal pole võimalik tulla lapsele järgi koheselt, siis õpilane ootab vastavas ruumis ning saab teha koolitööd, nt täita töövihikut, lugeda õppematerjali jms kuni lapsevanema järgitulemiseni. Siiski loodame, et leiate võimaluse tulla lapsele järgi esimesel võimalusel või korraldate lapsele järgi tulemise. Meie omaplt poolt korraldame lapse ooteaja tegevused ja tagame lapse turvalisuse.

MASKIDE KANDMINE

 • Maski kandmine kooli ja lasteaia töötajatele on kohustuslik;
 • Maski kandmine õpilasele on kohustuslik kooli üldkasutatavates ruumides:
 • õpilased kasutavad ühiskasutatavaid ruume ainult vajadusel (ka siis, kui test on tehtud ja see oli negatiivne) liikumiseks:
 • ühest klassiruumist teisse, kui õppeained on erinevates klassides
 • hügieeni ruumidesse
 • klassiruumist söögisaali ja tagasi klassiruumi
 • garderoobi või kehalise kasvatuse riietusruumi

Maski kandmine õpilasele klassiruumis on soovituslik ja oluline ennetusmeede viiruse leviku tõkestamiseks. Koolivaheajal on paljud pered liikunud inimrohketes asutustes või käinud välismaal ning sellest tulenevalt oli kõrgendatud risk saada enda teadmata viiruse nakkust, mis ei pruugi kuidagi väljenduda. Viirusesse nakatumine võib ilmneda 10 päeva jooksul ning praegu õpilastele ja õpetajatele tehtud kiirtestid ei pruugi näidata viirusesse nakatumist. Sellest tulenevalt ja eesmärgiga ennetada viiruse kolde tekkimist, mis võib viia distantsõppeni, mida me kindlasti ei soovi, oleme otsustanud, et esimesel kahel nädalal pärast koolivaheaega palume õpilastel kanda maske ka klassiruumides.

Lugupeetud lapsevanemad! Palun soetage oma lapsele mugavam korduvkasutatav mask, mida saab kodus pesta ja järgmisel päeval taas kasutada. Kooli poolt saame pakkuda lastele ainult need maskid, mis meil on. Need on kirurgilised maskid, mille kasutamine on tõhus ainult kahe tunni jooksul ning nende varud on kiirelt kahanemas.

Püüame säilitada rahuliku meelt ja mõistvat suhtumist, et kool saaks olla avatud ning õpilased saaksid õppida koolis. Ainult üksteist toetades ja mõistvalt suhtudes, saame säilitada nii õpilaste kui õpetajate töörahu.

Lugupidavalt ja mõistvale suhtumisele lootes

 

Pille Lille