Uudised

Töökorraldusest koolis ja lasteaias 25. märts Kabala Lasteaed-Põhikool

Haridusminister Mailis Reps kinnitas, et nädalapäevad tagasi kodusele õppele saadetud lapsed ei saa veel vähemasti aprilli lõpuni kooli tagasi. Aprilli lõpus on koolidele plaanitud kevadine koolivaheaeg ja senimaani on aega otsustada, kas alates maikuust.


Meil puudutab see kindlasti nii kooli kui lasteaia töökorraldust. 

Kool on distantsõppel. Kõik õppimine ja koduste tööde ülesanded on üleval Ekoolis. Vanematel, kes pole veel teinud endale, või lapsele Ekooli kontot- palume seda teha. Oleme juba täheldanud, et mitte kõik õpilased ei täida kohusetundlikult oma koolikohustust. Siin on oluline, et lapsevanemad uuriks pidevalt laste õppimise kohta lapselt, ise Ekoolist või suheldes klassijuhatajaga.

Kõik õpetajad on õpilastele konsultatsioonideks olemas eelnevalt kokkulepitud kanalite kaudu eelkõige kehtiva tunniplaani tundide aegade jooksul. 

Tuletame meelde, et distantsõpe ei tähenda veel karantiini, ega õppimisest vabastust. Kodus tuleb iseseivalt õppida ja vastavad kodused ülesanded esitada.

Kui laps jääb reaalselt haigeks, siis vastav märge lapsevanema poolt Ekoolis peab ka olema.

Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaed on lahti. Lasteaias on siiani suurem osa lapsevanemaid leidnud võimaluse ja pidanud vajalikuks oma lapsed koju jätta, mis arvestades riigi üleüldist eriolukorda ja soovitusi, on õige. Seoses sellega on avatud valverühmad PURKUS ja KABALAS. Lipa rühma lapsed võetakse vastu Kabalas. Transpordiga vajadusel aitame. Praegu ei oska prognoosida sellise töökorralduse kestust. Oluline on see, et valverühmad suudavad vastu võtta kõik meie lasteaia lapsed, kes seda vajavad.

 

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb meil ja lastevanematel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Õpetaja või -abi võtab ise lapsi välisukse juures vastu- vanem ukse tagant helistab, kui nad on kohal. Sama lapsele järgi tulles- vanem helistab ette, Laps riietatakse ning antakse lapsevanemale välisuksel üle.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

 

Head lapsevanemad. Keegi ei keela Teil tuua oma last lasteaeda, kui nad on terved. Siiski arvestades avalikke soovitusi palun pigem leida võimalus enda lapsel olla praegusel eriolukorra ajal kodus. Nii saame ennetada viiruste levikut. Eriolukorra möödudes hakkavad kindlasti kõik rühmad oma tavalisel viisil tööle ja on avatud. Valverühmad on just tekitatud arvestades eriolukorda. 

Alates 25. märtsist tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad. Jälgime siis palun, et meie lapsed kooli ja lasteaia välisel ajal ei oleks kohtades, kus riik seda ei soovita.

 

Margo Hussar

direktor

 

Meil puudutab see kindlasti nii kooli kui lasteaia töökorraldust. 

Kool on distantsõppel. Kõik õppimine ja koduste tööde ülesanded on üleval Ekoolis. Vanematel, kes pole veel teinud endale, või lapsele Ekooli kontot- palume seda teha. Oleme juba täheldanud, et mitte kõik õpilased ei täida kohusetundlikult oma koolikohustust. Siin on oluline, et lapsevanemad uuriks pidevalt laste õppimise kohta lapselt, ise Ekoolist või suheldes klassijuhatajaga.

Kõik õpetajad on õpilastele konsultatsioonideks olemas eelnevalt kokkulepitud kanalite kaudu eelkõige kehtiva tunniplaani tundide aegade jooksul. 

Tuletame meelde, et distantsõpe ei tähenda veel karantiini, ega õppimisest vabastust. Kodus tuleb iseseivalt õppida ja vastavad kodused ülesanded esitada.

Kui laps jääb reaalselt haigeks, siis vastav märge lapsevanema poolt Ekoolis peab ka olema.


Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaed on lahti. Lasteaias on siiani suurem osa lapsevanemaid leidnud võimaluse ja pidanud vajalikuks oma lapsed koju jätta, mis arvestades riigi üleüldist eriolukorda ja soovitusi, on õige. Seoses sellega on avatud valverühmad PURKUS ja KABALAS. Lipa rühma lapsed võetakse vastu Kabalas. Transpordiga vajadusel aitame. Praegu ei oska prognoosida sellise töökorralduse kestust. Oluline on see, et valverühmad suudavad vastu võtta kõik meie lasteaia lapsed, kes seda vajavad.

 

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb meil ja lastevanematel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Õpetaja või -abi võtab ise lapsi välisukse juures vastu- vanem ukse tagant helistab, kui nad on kohal. Sama lapsele järgi tulles- vanem helistab ette, Laps riietatakse ning antakse lapsevanemale välisuksel üle.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

 

Head lapsevanemad. Keegi ei keela Teil tuua oma last lasteaeda, kui nad on terved. Siiski arvestades avalikke soovitusi palun pigem leida võimalus enda lapsel olla praegusel eriolukorra ajal kodus. Nii saame ennetada viiruste levikut. Eriolukorra möödudes hakkavad kindlasti kõik rühmad oma tavalisel viisil tööle ja on avatud. Valverühmad on just tekitatud arvestades eriolukorda. 

Alates 25. märtsist tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad. Jälgime siis palun, et meie lapsed kooli ja lasteaia välisel ajal ei oleks kohtades, kus riik seda ei soovita.

 

Margo Hussar

direktor