Uudised

"Tule pakist välja!" 20. november Kabala Lasteaed-Põhikool


20.11 toimus meie koolis jäätmesorteerimise töötuba 5.-9. klassidele. Töötuba toimus Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala "Pakend" raames, alapealkirjaga „Tule pakist välja“.

Osalejad said teada:

  • Kõige olulisem on pakendijäätmete tekke vältimine!
  • Oluline on, et tooteid ja teenuseid on disainitud kogu olelusringi ning tarbija reaalseid vajadusi arvestades.
  • Toodete võimalikult kaua kasutuses hoidmine – korduskasutus, ümberkujundamine, parandamine, kasutusotstarbe muutmine.
Eve 
20.11 toimus meie koolis jäätmesorteerimise töötuba 5.-9. klassidele. Töötuba toimus Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala "Pakend" raames, alapealkirjaga „Tule pakist välja“.

Osalejad said teada:

  • Kõige olulisem on pakendijäätmete tekke vältimine!
  • Oluline on, et tooteid ja teenuseid on disainitud kogu olelusringi ning tarbija reaalseid vajadusi arvestades.
  • Toodete võimalikult kaua kasutuses hoidmine – korduskasutus, ümberkujundamine, parandamine, kasutusotstarbe muutmine.
Eve