Uudised

Vabatahtlik üliõpilane Tartu Ülikoolist 01. november Kabala Lasteaed-Põhikool


Hea koolipere, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Juba mõnda aega tegutseb meie meeskonnas uus tore inimene, kes on sattunud meile Tartu Ülikooli vabatahtlike üliõpilaste programmi raames. See tore inimene on Kadi Peedo.

Kadi õpib Tartu Ülikoolis magistrantuuris psühholoogia erialal ning ulatas meile oma abistava käe sellel keerulisel ajal, kus õpetajad või õpilased võivad päeva pealt jääda koju kas lihtsustatud karantiini või sootuks haigestuda. Selline olukord tekkiski Kabalas Lepatriinu lasteaiarühmas, kus õpetaja assistent on juba kuu aega haige ning Kadi on abiks rühma õpetajale Siiri´le ja õpetaja abile Anne-Li´le neljapäeviti ja reedeti pärastlõunasel ajal. Kadi sõnul on lapsed teda kenasti omaks võtnud ning nad toimetavad rahulikult mängides ja uusi asju avastades. Kadi ise kirjeldas ennas lühidalt "Olen sportliku ellusuhtumisega. Mulle meeldib lugeda, reisida ja mulle meeldivad ka erinevad väljakutsed".

Selle lühikese ajaga on Kadi genereerinud mõtteid ja ettepanekuid, kuidas me saame tema abi kasulikult heas mõttes ära kasutada. Võimalusi on mitmeid:

  • Psühholoogiline tugi õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Psühholoogi eriala lõpukursusel olles, pakub Kadi psühholoogilist abi ja tuge nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele. Juba järgmisel töönädalal reedel on plaanis teha tutvumispäev õpilastele ja õpetajatele. Seejärel mõtleme, kuidas korraldada psühholoogilise toe pakkumist. Mõtleme ja leppime kokku, kas psühholoogiline tugi saab olema füüsiliselt ühel-kahel päeval nädalas (nelajpäeviti ja reedeti) koolis või on vajadus suurem ning Kadiga saab kontakteeruda ja leppida kokku videokohtumised.
  • Abiõpetaja põhikoolis 1.-6. klassides reedeti.  Abiõpetaja kogemusega põhitöökohas 1.-6. klassides erinevates ainetes on Kadil ettepanek pakkuda nii individuaalset tuge 1.-6. klasside õpilastele erinevates ainetes ning olla abiõpetaja 1.-6. klasside tundides. 
  • Abiõpetaja algklasside pikapäevarühmas neljapäeviti ja reedeti. On ju igati tore, kui osad õpilased saavad pikapäevarühma õpetajaga süvenenumalt tegeleda koduste töödega ning osad, kellel on kõik õpitud, saavad mängida jms huvitavat ette võtta hoopiski õues, spordisaalis või koolis.

Igal juhul on mul hea meel, et tee viis meid kokku sellise toreda inimesega, kelle abivalmidus ja uuendusmeelsus rikastavad meie igapäevatööd ning teevad meie elu tänastes oludes veidigi kergemaks.

Tere tulemast, Kadi, meie kooli ja lasteia perre!

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli pere nimel

Pille Lille 

 

Hea koolipere, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Juba mõnda aega tegutseb meie meeskonnas uus tore inimene, kes on sattunud meile Tartu Ülikooli vabatahtlike üliõpilaste programmi raames. See tore inimene on Kadi Peedo.

Kadi õpib Tartu Ülikoolis magistrantuuris psühholoogia erialal ning ulatas meile oma abistava käe sellel keerulisel ajal, kus õpetajad või õpilased võivad päeva pealt jääda koju kas lihtsustatud karantiini või sootuks haigestuda. Selline olukord tekkiski Kabalas Lepatriinu lasteaiarühmas, kus õpetaja assistent on juba kuu aega haige ning Kadi on abiks rühma õpetajale Siiri´le ja õpetaja abile Anne-Li´le neljapäeviti ja reedeti pärastlõunasel ajal. Kadi sõnul on lapsed teda kenasti omaks võtnud ning nad toimetavad rahulikult mängides ja uusi asju avastades. Kadi ise kirjeldas ennas lühidalt "Olen sportliku ellusuhtumisega. Mulle meeldib lugeda, reisida ja mulle meeldivad ka erinevad väljakutsed".

Selle lühikese ajaga on Kadi genereerinud mõtteid ja ettepanekuid, kuidas me saame tema abi kasulikult heas mõttes ära kasutada. Võimalusi on mitmeid:

  • Psühholoogiline tugi õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Psühholoogi eriala lõpukursusel olles, pakub Kadi psühholoogilist abi ja tuge nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele. Juba järgmisel töönädalal reedel on plaanis teha tutvumispäev õpilastele ja õpetajatele. Seejärel mõtleme, kuidas korraldada psühholoogilise toe pakkumist. Mõtleme ja leppime kokku, kas psühholoogiline tugi saab olema füüsiliselt ühel-kahel päeval nädalas (nelajpäeviti ja reedeti) koolis või on vajadus suurem ning Kadiga saab kontakteeruda ja leppida kokku videokohtumised.
  • Abiõpetaja põhikoolis 1.-6. klassides reedeti.  Abiõpetaja kogemusega põhitöökohas 1.-6. klassides erinevates ainetes on Kadil ettepanek pakkuda nii individuaalset tuge 1.-6. klasside õpilastele erinevates ainetes ning olla abiõpetaja 1.-6. klasside tundides. 
  • Abiõpetaja algklasside pikapäevarühmas neljapäeviti ja reedeti. On ju igati tore, kui osad õpilased saavad pikapäevarühma õpetajaga süvenenumalt tegeleda koduste töödega ning osad, kellel on kõik õpitud, saavad mängida jms huvitavat ette võtta hoopiski õues, spordisaalis või koolis.

Igal juhul on mul hea meel, et tee viis meid kokku sellise toreda inimesega, kelle abivalmidus ja uuendusmeelsus rikastavad meie igapäevatööd ning teevad meie elu tänastes oludes veidigi kergemaks.

Tere tulemast, Kadi, meie kooli ja lasteia perre!

 

Kabala Lasteaed-Põhikooli pere nimel

Pille Lille