Uudised

Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes 01. juuni Kabala Lasteaed-Põhikool


Et kellelgi kogemata märkamata ei jääks, siis levitan uudist ka siin.

Nimelt võttis volikogu 25.05.2023 vastu määruse nr 19 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“, mis jõustub 01.09.2023.

Määruse jõustumisel muutuvad alates 01.09.2023 lasteaia kohatasu määrad ja soodustuste rakendamise tingimused.

Määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.ee/eeskirjad-ja-korrad2.

Et kellelgi kogemata märkamata ei jääks, siis levitan uudist ka siin.

Nimelt võttis volikogu 25.05.2023 vastu määruse nr 19 „Vanemate kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes“, mis jõustub 01.09.2023.

Määruse jõustumisel muutuvad alates 01.09.2023 lasteaia kohatasu määrad ja soodustuste rakendamise tingimused.

Määrus on leitav vallavalitsuse kodulehelt https://rapla.ee/eeskirjad-ja-korrad2.