Uudised

Veel vaid mõned päevad aega, et laps esimesse klassi kirja panna 24. aprill Kabala Lasteaed-Põhikool


Mõned Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmade koolieelikute vanemad ei ole veel teinud taotlust elukohajärgse kooli määramiseks.

Praegu on veel viimane hetk seda teha. Vallavalitsus ootab elukohajärgse kooli määramise taotlusi  30. aprilliks 2023.

Taotluse vorm on leitav vallavalitsuse kodulehelt     https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

Aga kui olete otsustanud panna lapse õppima kuhugi mujale, mitte Rapla valla kooli, või kui on pooleli protsess Rajaleidja keskuses koolipikenduse saamiseks või sobiliku õppekava leidmiseks, siis ka sellekohalise info eest on valla haridusspetsialist väga tänulik ja ootab teie e-kirja lea.leppik@rapla.ee.

 

 

 

Mõned Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmade koolieelikute vanemad ei ole veel teinud taotlust elukohajärgse kooli määramiseks.

Praegu on veel viimane hetk seda teha. Vallavalitsus ootab elukohajärgse kooli määramise taotlusi  30. aprilliks 2023.

Taotluse vorm on leitav vallavalitsuse kodulehelt     https://rapla.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.

Aga kui olete otsustanud panna lapse õppima kuhugi mujale, mitte Rapla valla kooli, või kui on pooleli protsess Rajaleidja keskuses koolipikenduse saamiseks või sobiliku õppekava leidmiseks, siis ka sellekohalise info eest on valla haridusspetsialist väga tänulik ja ootab teie e-kirja lea.leppik@rapla.ee.