KOOL

Vestlusõhtu lastevanematega


Oleme arenev organisatsioon ning soovime muutuda kooli ja lasteaia kogukonnale (eelkõige lastevanematele) avatumaks. Selleks algatasime “Vestlusõhtu lastevanematega”.

Vestlusõhtu formaat on veebipõhine ehk kohtumised toimuvad video teel. Enne kohtumist soovime saada sisendit kooli ja lasteaia tegevust puudutavate teemadest ja küsimustest, mis teid kõnetavad ja millele soovite saada vastuseid.

Küsimused ja arutelu teemad saab esitada anonüümselt  (kuid soovi korral võib ikka muidugi ka oma nime alla kirjutada).

Toimuma hakkab  Vestlusõhtu  Google Meet keskkonnas,  1x kuus teisipäeva õhtul, kus kooli juhtkond ja küsimuse iseloomust johtuvalt ka kooli töötajad või kutsutud valdkonna spetsialistid osalevad arutelus ja vastavad laekunud küsimustele.

Esimene proovikivi oli Google Meet`is 15.03. 2022. Vaatamata väikesele osalusele, jagus arutelu teemasid. Kokkuvõtted esimestest kohtumisetest on meie kodulehel juba olemas

Kokkuvõte 15. märts vestlusõhtust

Kokkuvõte 12. aprilli vestlusõhtust .pdf

Järgmiste kohtumiste ja teemade planeerimise ettevalmistuseks palume täita täiendatud küsimustiku vormi hiljemalt 13. maiks.

Järgnevad kohtumised: 24 november 2022 

Ootame teid 24. novembril kl 18-20 Kabala Lasteaed-Põhikooli saali lastevanemate!
18-19 Taastava Õiguse programmi põhimõtted, viivad läbi Rapla Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg ja Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala.
19-20 Ideekorje eelkooli, huviringide ja lastevanemate senisest enam kaasamise korraldamise teemadel, korraldab direktor koostöös põhikooli ja lasteaia õpetajatega.

Palume teatada teie osalemisest hiljemalt 18. november haridustehnoloog-infojuhile Marco Saluste marco.saluste@kabala.edu.ee. 

Ootame aktiivset osavõtu ja kaasamõtlemist!

Meeldivate kohtumisteni!

Pille Lille

Oleme arenev organisatsioon ning soovime muutuda kooli ja lasteaia kogukonnale (eelkõige lastevanematele) avatumaks. Selleks algatasime “Vestlusõhtu lastevanematega”.

Vestlusõhtu formaat on veebipõhine ehk kohtumised toimuvad video teel. Enne kohtumist soovime saada sisendit kooli ja lasteaia tegevust puudutavate teemadest ja küsimustest, mis teid kõnetavad ja millele soovite saada vastuseid.

Küsimused ja arutelu teemad saab esitada anonüümselt  (kuid soovi korral võib ikka muidugi ka oma nime alla kirjutada).

Toimuma hakkab  Vestlusõhtu  Google Meet keskkonnas,  1x kuus teisipäeva õhtul, kus kooli juhtkond ja küsimuse iseloomust johtuvalt ka kooli töötajad või kutsutud valdkonna spetsialistid osalevad arutelus ja vastavad laekunud küsimustele.

Esimene proovikivi oli Google Meet`is 15.03. 2022. Vaatamata väikesele osalusele, jagus arutelu teemasid. Kokkuvõtted esimestest kohtumisetest on meie kodulehel juba olemas

Kokkuvõte 15. märts vestlusõhtust

Kokkuvõte 12. aprilli vestlusõhtust .pdf

Järgmiste kohtumiste ja teemade planeerimise ettevalmistuseks palume täita täiendatud küsimustiku vormi hiljemalt 13. maiks.

Järgnevad kohtumised: 24 november 2022 

Ootame teid 24. novembril kl 18-20 Kabala Lasteaed-Põhikooli saali lastevanemate!
18-19 Taastava Õiguse programmi põhimõtted, viivad läbi Rapla Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg ja Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kristel Põhjala.
19-20 Ideekorje eelkooli, huviringide ja lastevanemate senisest enam kaasamise korraldamise teemadel, korraldab direktor koostöös põhikooli ja lasteaia õpetajatega.

Palume teatada teie osalemisest hiljemalt 18. november haridustehnoloog-infojuhile Marco Saluste marco.saluste@kabala.edu.ee. 

Ootame aktiivset osavõtu ja kaasamõtlemist!

Meeldivate kohtumisteni!

Pille Lille