Õpilasesinduse (ÕE) kokkusaamised juhendajaga toimuvad vähemalt kord kuus ning teiste koolipere liikmetega vastavalt vajadusele.

Õpilasesinduse tegevuste plaan on kajastatud kooli ühistegevuste plaanis märkega ÕE.

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktori ja õpilasesinduse presidendi sõlmitud koostöölepe
Õpilasesinduse põhimäärus

 

Kui soovid võtta õpilasesindusega ühendust, et arutada:

  • * ideed koolielu mitmekesisemaks muutmiseks
  • * ettepanekud õpilasesinduse töö paremaks korraldamiseks
  • * murekohad, milles õpilasesindus saab sind aidata ja suunata
  • * muud teemad, mida pead oluliseks meie õpilasesinduse liikmetega läbi rääkida
siis võta meiega ühendust:
  • * vahetunnis otse rääkides
  • * e-posti teel opilasesindus [at] kabala.edu.ee

 

Õpilasesindus 2023/2024. õppeaastal

Õpilasesinduse president Gertu-Liis Raudsepp 9. kl.
Asepresident Anthony Smirnov 7. kl.

Liikmed:

Heleene Grichin 8. kl
Marbell Leo 7. kl
Saskia Rahkema 7. kl
Helena-Triin Laane 6. kl
Lisanna Pajo 6. kl
Karl-Artur Kuusemets 6. kl
Marten Lusti 6. kl
Birgit Sillavere 5. kl
Karola Bogdanov 5. kl
Marybel Pajo 5. kl
Karoliine Sillakivi 4. kl
Delissa Altmets 3. kl
Margo Leo 2. kl
 
Juhendajad:

 Koidu Pettai

 
Õpilasesinduse koosolekute protokollid
2022/2023 õppeaasta protokollid