Meie koolis ja lasteaias pakutavad tugiteenused (PDF)


Õppekoordinaator Kadi Peedo, e-post kadi.peedo [at] kabala.edu.ee

 

Kooli ja lasteaia tugisüsteemi koordineerib õppekoordinaator, kelle peamised ülesanded on:
  • Õpilaste õppenõustamine valdavalt individuaalselt või väikestes rühmades;
  • Haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerimine;
  • Haridusliku erivajadustega õpilase, tema vanema(te) ja õpetajate toetamine;
  • Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine eelnevalt kokkulepitud ajal;
  • Arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja lasteaias ning kooliväliselt.
  •  

Õpilase erivajaduse ja tugimeetmete määratlemine toimub koostöös lasteaia- ja põhikooli õpetajatega, lastevanematega, tugispetsialistidega ja nõustamiskomisjoniga. Õppeaasta alguses õpetajad jälgivad laste õpiedukust ning annavad õppeoordinaatorile infot, kellega õpilastest on vajalik rakendada tugimeetmeid.

 

Vanemad võivad omal soovil või õpetajate soovitusel otsida abi ka Rajaleidja keskusest. Rohkem infot Rajaleidja kohta saab nende kodulehelt.