Uudised

Õppetöö korraldamisest viiruse leviku tingimustes. 13. veebruar Kabala Lasteaed-Põhikool


Lugupeetud lapsevanemad, head õpilased ja õpetajad!

Meie koolis ja lasteaias on päris palju haigestumisi COVID viirusesse nii õpilaste kui õpetajate seas. Antud olukorras lähtume õppetöö korraldamises Kabala Lasteaed-Põhikooli töö- ja õppetöö korraldamise korrast viiruse leviku tingimustes.

Juhin teie tähelepanu sellele, et õppetöö võib toimuda videotundidena nii nende õpilaste jaoks, kes on isolatsioonis (kui terviseseisund seda võimaldab) kui ka kooli tulnud õpilastega (kui õpetaja on isolatsioonis ja tervis võimaldab õppetöö läbiviimist distantsilt kodust). Põhikooli õpilased saavad distantsõppel õppimiseks vajaliku info ja videotundidega liitumiseks vajalikud lingid e-koolist. E-koolis fikseeritakse sama päeva tunnitöö (tunni kirjeldus), mis tuleb lõpetada samal päeval ja kodutöö (kodused ülesanded), kui õpetaja peab seda vajalikuks.

Videotundides osalevad ainult terved õpilased ja õpetajad! Haigestumise korral tuleb lapsevanemal sisestada e-kooli puudumistõend ja õpetajal teavitada õppejuhti haiguslehe avamisest. Kui info jõuab meieni operatiivselt, siis saame teha õppetöö ümberkorraldusi samuti operatiivselt ning vältida isolatsioonis ja/või haigete õpilaste n.-ö kadumist ning vajaduse ilmnemisel korraldada õigeaegselt õpilaste toetamist.

PALUN ÕPILASTEL:

* jälgida e-koolis saabuvat infot senisest hoolsamini!

* õppetööga seotud murede ja küsimuste tekkimisel võtta ühendust klassijuhatajaga või aineõpetajaga;

PALUN ÕPETAJATEL sisestada e-kooli tunnitöö kirjeldused ja videotundide lingid sama päeva tundide osas hommikul kella 8:30-ks (saab sisestada ka eelneval päeval);

PALUN LAPSEVANEMATEL:

* olla õpilastele toeks ehk kui teie laps on kodus isolatsioonis ja tema tervis võimaldab õppetöös osalemist, siis suunata laps e-kooli;

* anda klassijuhatajale või aineõpetajale märku, kui teie lapsel on takistused videotundides osalemiseks;

* sisestada e-kooli puudumistõend, kui laps on isolatsioonis, kuid tema tervis ei võimalda videotundides osalemist ja/või e-koolis märgitud tunniülesannete täitmist;

* jälgida enda laste tervist kodus enne kooli saatmist; haigustunnustega laps jääb koju!

* testida enda last koolist kaasa antud kiirtestiga iga esmaspäeva ja neljapäeva hommikul; kui teie laps puudus koolis kiirtestide koju saatmise päeval, siis võimalusel soetada kiirtest apteekist;

* viiruse leviku tingimustes õppe- ja kasvatustöö küsimuste korral pöörduge julgesti klassijuhataja ja/või aineõpetaja poole; klassijuhataja/aineõpetaja haigestumisel õppejuhi poole; mõistagi võite julgelt pöörduda kooli direktori poole.

Viiruse leviku perioodi on hetkel keeruline ennustada, kuid usun, et võime julgelt arvestada sllee kestvust kuni koolivaheajani. Kui olukord koolis ja lasteaias paraneb, siis annan sellest teile kindlasti teada.

 

Lugupidavalt ning mõistvat suhtumist soovides

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Lugupeetud lapsevanemad, head õpilased ja õpetajad!

Meie koolis ja lasteaias on päris palju haigestumisi COVID viirusesse nii õpilaste kui õpetajate seas. Antud olukorras lähtume õppetöö korraldamises Kabala Lasteaed-Põhikooli töö- ja õppetöö korraldamise korrast viiruse leviku tingimustes.

Juhin teie tähelepanu sellele, et õppetöö võib toimuda videotundidena nii nende õpilaste jaoks, kes on isolatsioonis (kui terviseseisund seda võimaldab) kui ka kooli tulnud õpilastega (kui õpetaja on isolatsioonis ja tervis võimaldab õppetöö läbiviimist distantsilt kodust). Põhikooli õpilased saavad distantsõppel õppimiseks vajaliku info ja videotundidega liitumiseks vajalikud lingid e-koolist. E-koolis fikseeritakse sama päeva tunnitöö (tunni kirjeldus), mis tuleb lõpetada samal päeval ja kodutöö (kodused ülesanded), kui õpetaja peab seda vajalikuks.

Videotundides osalevad ainult terved õpilased ja õpetajad! Haigestumise korral tuleb lapsevanemal sisestada e-kooli puudumistõend ja õpetajal teavitada õppejuhti haiguslehe avamisest. Kui info jõuab meieni operatiivselt, siis saame teha õppetöö ümberkorraldusi samuti operatiivselt ning vältida isolatsioonis ja/või haigete õpilaste n.-ö kadumist ning vajaduse ilmnemisel korraldada õigeaegselt õpilaste toetamist.

PALUN ÕPILASTEL:

* jälgida e-koolis saabuvat infot senisest hoolsamini!

* õppetööga seotud murede ja küsimuste tekkimisel võtta ühendust klassijuhatajaga või aineõpetajaga;

PALUN ÕPETAJATEL sisestada e-kooli tunnitöö kirjeldused ja videotundide lingid sama päeva tundide osas hommikul kella 8:30-ks (saab sisestada ka eelneval päeval);

PALUN LAPSEVANEMATEL:

* olla õpilastele toeks ehk kui teie laps on kodus isolatsioonis ja tema tervis võimaldab õppetöös osalemist, siis suunata laps e-kooli;

* anda klassijuhatajale või aineõpetajale märku, kui teie lapsel on takistused videotundides osalemiseks;

* sisestada e-kooli puudumistõend, kui laps on isolatsioonis, kuid tema tervis ei võimalda videotundides osalemist ja/või e-koolis märgitud tunniülesannete täitmist;

* jälgida enda laste tervist kodus enne kooli saatmist; haigustunnustega laps jääb koju!

* testida enda last koolist kaasa antud kiirtestiga iga esmaspäeva ja neljapäeva hommikul; kui teie laps puudus koolis kiirtestide koju saatmise päeval, siis võimalusel soetada kiirtest apteekist;

* viiruse leviku tingimustes õppe- ja kasvatustöö küsimuste korral pöörduge julgesti klassijuhataja ja/või aineõpetaja poole; klassijuhataja/aineõpetaja haigestumisel õppejuhi poole; mõistagi võite julgelt pöörduda kooli direktori poole.

Viiruse leviku perioodi on hetkel keeruline ennustada, kuid usun, et võime julgelt arvestada sllee kestvust kuni koolivaheajani. Kui olukord koolis ja lasteaias paraneb, siis annan sellest teile kindlasti teada.

 

Lugupidavalt ning mõistvat suhtumist soovides

Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor