KOOSTÖÖ JA PROJEKTID

Kiusamisest vabaks


2015. aasta märtsikuus liitus meie kool ja lasteaed "Kiusamisest vabaks" programmiga.

2021-2022 õppeaastal on kõik õpetajad läbinud ka "Kiusamisest vabaks" programmi põhikoolituse.

15. novembril 2022 toimub meie koolis sisekoolitus põhikooli õpetajatele "Kiusamisest vabaks!" programmi põhimõtete rakendamise süsteemsemaks muutmise eesmärgil. Koolitust viivad läbi programmi koordinaatorid ning lisaks jagavad oma kogemusi meie lasteaia õpetajad Ly vaikmets-Vain, kes on kogenud programmi põhimõtete rakendaja ning Triinu Roosvalt, kes on programmi põhimõtete kasutusele võtmise teekonna alguses.

"Kiusamisest vabaks!" programmi tutvustus

Programmi koordinaatorid:

Saskia Muru saskia.muru@lastekaitseliit.ee 

Aleksandra Munts-Avajõe aleksandra.munts@lastekaitseliit.ee

Kabala Lasteaia-Põhikooli 2022/2023 õppeaasta kiusamiseks vabaks läbiv teema ja suund on: 

"Süsteemne vaimse ja füüsilise heaolu tagamine".
 
2022/2023 õppeaasta eesmärgid:

 •  Märkame, kuulame ja otsime üheskoos lahendusi 
 •  Oleme julged probleemidest rääkima ja üksteist toetama
 •  Oleme järjepidevad ja koostöövalmid

Kiusamisest vabaks programmi meeskonna koosseis

Põhikooli ja lasteaia meeskondade eestvedajaks on kooli direktor Eve Burmeister.

Põhikoolis osalevad programmis kõik õpetajad. Lasteaias on programmi meeskonnas kõik rühmade õpetajad ning on esindatud Lustilaps rühma lapsevanem Liis Jõesaar.

Programmi efektiivsema toimimise eesmärgil kaasame oma tegemistesse ja arendustegevustesse eksperte, lapsevanemaid ja põhikooli õpilaste esindajaid.

Meeskondade tegutsemise põhimõtted:

 • Oleme vaimse heaolu väärtuste edendajad tagamaks koolis ja lasteaias vaimselt ja füüsiliselt turvalist õpi- ja töökeskkonda;
 • Oleme kontaktisikud nii kooli- ja lasteaia perele, võrgustiku esindajatele kui koostööpartneritele;
 • Kaardistame hetkeolukorda ja kavandame vaimse tervise edendavad õppe- ja kasvatustööga integreeritud tegevused;
 • Motiveerime oma eeskujuga kooli- ja lasteaiaperet järgima vaimse heaolu väärtusi ja põhimõtted.

15. novembri koolituse materjalid

2015. aasta märtsikuus liitus meie kool ja lasteaed "Kiusamisest vabaks" programmiga.

2021-2022 õppeaastal on kõik õpetajad läbinud ka "Kiusamisest vabaks" programmi põhikoolituse.

15. novembril 2022 toimub meie koolis sisekoolitus põhikooli õpetajatele "Kiusamisest vabaks!" programmi põhimõtete rakendamise süsteemsemaks muutmise eesmärgil. Koolitust viivad läbi programmi koordinaatorid ning lisaks jagavad oma kogemusi meie lasteaia õpetajad Ly vaikmets-Vain, kes on kogenud programmi põhimõtete rakendaja ning Triinu Roosvalt, kes on programmi põhimõtete kasutusele võtmise teekonna alguses.

"Kiusamisest vabaks!" programmi tutvustus

Programmi koordinaatorid:

Saskia Muru saskia.muru@lastekaitseliit.ee 

Aleksandra Munts-Avajõe aleksandra.munts@lastekaitseliit.ee

Kabala Lasteaia-Põhikooli 2022/2023 õppeaasta kiusamiseks vabaks läbiv teema ja suund on: 

"Süsteemne vaimse ja füüsilise heaolu tagamine".
 
2022/2023 õppeaasta eesmärgid:

 •  Märkame, kuulame ja otsime üheskoos lahendusi 
 •  Oleme julged probleemidest rääkima ja üksteist toetama
 •  Oleme järjepidevad ja koostöövalmid

Kiusamisest vabaks programmi meeskonna koosseis

Põhikooli ja lasteaia meeskondade eestvedajaks on kooli direktor Eve Burmeister.

Põhikoolis osalevad programmis kõik õpetajad. Lasteaias on programmi meeskonnas kõik rühmade õpetajad ning on esindatud Lustilaps rühma lapsevanem Liis Jõesaar.

Programmi efektiivsema toimimise eesmärgil kaasame oma tegemistesse ja arendustegevustesse eksperte, lapsevanemaid ja põhikooli õpilaste esindajaid.

Meeskondade tegutsemise põhimõtted:

 • Oleme vaimse heaolu väärtuste edendajad tagamaks koolis ja lasteaias vaimselt ja füüsiliselt turvalist õpi- ja töökeskkonda;
 • Oleme kontaktisikud nii kooli- ja lasteaia perele, võrgustiku esindajatele kui koostööpartneritele;
 • Kaardistame hetkeolukorda ja kavandame vaimse tervise edendavad õppe- ja kasvatustööga integreeritud tegevused;
 • Motiveerime oma eeskujuga kooli- ja lasteaiaperet järgima vaimse heaolu väärtusi ja põhimõtted.

15. novembri koolituse materjalid