Klass

Õpilaste arv

Klassijuhataja

Koduklass

I 13 Hele Ojamaa 135

II

3 Anu Vendelin 145

III

7 Anu Vendelin 145

IV

9 Aimi Allikmäe 117

V

7 Koidu Pettai 204

VI

10 Salle Nurmeta 206

VII

11 Anu Siniroht 102

VIII

5 Koidu Pettai 204

IX

5 Koidu Pettai 204
       
12.09.2023 seisuga õpib koolis 70 õpilast

2023-2024 õppeaasta