2006. aastal liitus meie kool ja lasteaed "Tervist Edendava Kooli" programmiga.

Tervist Edendav Kool Tervist Edendav Lasteaed

Algselt oli programmi eestvedajaks kehalise kasvatuse õpetaja Reet Tiisaar. Nüüdseks on TEK tegevused integreeritud lasteaia ja põhikooli õppe- ja kasvatustöö ning huvitegevustesse.

Kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustöös ning ühistegevustes väärtustame ja rakendame nii füüsilise kui vaimse tervise põhimõtteid.

Ühtlasi koolis ja lasteaias toimuvad huviringid toetavad tervisliku eluviisi edendamist, noortes ja töötajates tervisliku eluviisi põhimete järgimist ja selle väärtustamist.

Lisainfo Tervist Edendava Kooli programmist

Tervist Edendava Kooli käsiraamat

 

Kabala Lasteaia-Põhikooli 2022/2023 õppeaasta tervisealane läbiv teema ja suund on

 "Liigume terviseks!"

Soovime motiveerida personali ja lapsi liikuma oma füüsilise ja vaimse tervise heaks.

 
2022/2023 õppeaasta eesmärgid:
  • Oleme motiveeritud liikuma igal pool, iga ilmaga ja igal ajal;
  • Oleme eeskujuks nii sõnadega kui tegudega;
  • Märkame ja toetame kaaslasi.
  •  
Tervisenõukogu koosseis

Nimi

Roll nõukogus

Kontakt

Eve Burmeister  esimees, kommunikatsioon direktor [at] kabala.edu.ee

Koidu Pettai

 huvitegevuse integreerimine koidu.pettaid [at] kabala.edu.ee

Katrin Puusepp

 esmaabi kool [at] kabala.edu.ee

Anu Siniroht

 keskkonnasõbralikkus ja muusika anu.siniroht [at] kabala.edu.ee

Tiia Sõber

 trervislik toitumine ja turvaline keskkond tiia.sober [at] kabala.edu.ee

Anu Vendelin

 põhikooli õpetajate esindaja anu.vendelin [at] kabala.edu.ee

Tiina Viin

 lasteaia rühmade esindaja tiina.viin [at] kabala.edu.ee

Ene Kangrumägi

 koolis ja lasteaias aktiivse liikumise esindaja ja edendaja ene.kangrumagi [at] kabala.edu.ee
 
Nõukogu tegutsemise põhimõtted:
  • Oleme tervisliku eluviisi eestvedajad ja edendajad tagamaks tervist edendava kooli ja lasteaiana jätkamine;
  • Oleme kontaktisikud nii kooli- ja lasteaia perele, võrgustiku esindajatele kui koostööpartneritele;
  • Kaardistame hetkeolukorda ja kavandame tervist edendavad õppe- ja kasvatustööga integreeritud tegevused;
  • Motiveerime oma eeskujuga kooli- ja lasteaiaperet järgima tervisliku eluviisi põhimõtted.
 
Tervisenõukogu protokollid