Kool
Harju-Kabala kooli on esmakordselt kirjalikult mainitud 1787. a. 
Eesti ajalooarhiivis säilitatavas fondis “Eesti Evangeeliumi Luteriusu Konsistoorium” on Rapla koguduse pastori, praosti ja ühtlasi assessori O. Eberhardti allkirjastatud visitatsiooniprotokoll 9. juunist 1788, millest saame kinnitust Harju-Kabala kooli kirjaliku esmamainimise kohta. Protokoll on koostatud tagasivaatena 1787. aasta kohta. Tõlge saksakeelsest protokollist: Kabala külas ühes majas kasutatakse kolme tuba koolimajana. Kooliõpetaja on saanud mõisast tööd. Olukord rahuldav.

Järgmise dokumenteeritud mainimisena on 1864. aastast kirje Rapla kiriku kroonikas.

Kabala Kooli järjepidev tegutsemine aastail 1864–1970 on seotud kolme koolihoonega:
1864–1875 Laikma külas Kooli talus
1875–1923 Suurkülas Aruvälja talus
1923–1970 Kabala mõisa härrastemajas
1970–1990 oli kool suletud.

Kabalas avas koolimaja uksed taas 1990. aasta 29. septembril koolijuht Friedebert Krönströmi juhtimisel. Kooli nimekirjas oli 96 õpilast ja töötas 17 õpetajat.

Alates 01.09.2009 on Raikküla vallas üks munitsipaalkool – Kabala Lasteaed-Põhikool.

Kabala kooli on juhatanud:
1841-1849 Jaan Andock
1864-1898 Jüri Topmann
1898-1909 Karl Topmann
1909-1941 Anton Kutser-Külvi
1943-1949 Osvald Ellermaa
1949-1953 Aino Kane
1953-1956 Linda Kippar
1956-1960 Jaan Ilves
1960-1964 Vilma Mahlberg
1964-1968 Lehte Emberg
1968-1970 Maigi Johannson
1990-1999 Friedebert Krönström
1999-2000 Anne Säärits
2000-2004 Margot Smitt
2004-2005 Jaanika Voomets
2005-2013 Maire Roht
2013-2019 Jaanika Voomets
2019- 2021 Margo Hussar
2021-2023 Pille Lille
2023-......... Eve Burmeister

 

Kabala koolis on õppinud:
August Topmann - Peterburi Konservatooriumi kaks korda lõpetanud, tuntud organist, helilooja ja õpetaja
Enn Meriväli - laskesportlane (suurmeister), treener
Alide Lumberg - kalade ja veetaimede uurija
Olev Saveli - loomakasvatusteadlane, põllumajandusdoktor
Kaljo Valgma - meditsiinidoktor
Ilmar Arro - tehnikadoktor
Aino Valgma - pedagoog, kodu-uurija, Jalase küla-kaitseala loomise ja küla kultuurilise taaselustamise initsiaator
Raul Meel - graafik, maali- ja installatsioonikunstnik, poeet
Liivi Erm - laskesportlane
Sulev Hallik - filosoofiaõppejõud, ajakirjanik
Villem Uustalu - Rapla MV maaelu nõunik
Laine Kilter-Vesker - logopeed
Hans Pikner - ehitusinsener
Maigi Arro-Johannson - õpetaja, Kabala koolijuht
Urmas Tulvik - Jalase Haridusselts, kodu-uurija

Lasteaiarühmad
Kabala külas
1966. aastal alustas tööd V. I. Lenini nim kolhoosi Lastepäevakodu, millest sai Kabala Lasteaia eelkäija. Lastepäevakodu avati endise Kabala Algkooli ruumides. Lasteaia juhatajana töötas Maret Kirss. Väga pikka aega töötas lasteaiakasvatajana hea kunstiandega Joanna Leier.
Praeguses majas avas lastepäevakodu uksed 26. veebruaril 1991. Lasteaias oli 22 last ja töötas 2 õpetajat.
Kool ja lasteaed tegutsesid ühisel juhtimisel Kabala Põhikool-LPK nime all. Seadusest tulenevalt muudeti kool ja lasteaed eraldi üksusteks 01.01.2000.
Alates 01.09.2005 on kool ja lasteaed taas liidetud ning moodustavad ühise haridusasutuse nimega Kabala Lasteaed-Põhikool.

Purku külas
1985. aasta kevadel avati Purkus Järvakandi kolhoosi lastepäevakodu Miki, mille esimeseks juhatajaks oli Monika Grünbaum. Tööd alustati kahe rühmaga tolleaegse kolhoosi lasteaiaks ehitatud kahepereelamus. Lasteaias puudus söögi tegemise võimalus ning toitu toodi termostega kolhoosi sööklast. Peod ja suuremad üritused toimusid lähedal asuvas Purku kultuurimajas.
1992. aasta sügisel jõudsid lõpule aastaid tühjana seisnud koolimaja renoveerimistööd ja üle pika aja hakati Purkus taas kooliharidust andma. Lasteaed liitus liitrühmana Järvakandi Põhikooli koosseisu.
1999. aastal muudeti põhikooli juures töötav liitrühm iseseisvaks asutuseks, mis tegutses kooli ruumides Purku Muumi lasteaia nime all. 2005. aastal sai põhikoolist algkool ja nüüd kuuluti Järvakandi Lasteaia-Algkooli koosseisu. Kõigil nendel aastatel oli juhatajaks Milvi Lõhmus.
Seoses Raikküla valla koolivõrgu ümberkorraldamisega lõpetas 2009. aasta sügisel Järvakandi Lasteaed-Algkool oma tegevuse. Koolihoones jätkas tööd lasteaiarühm, mis kuulub Kabala Lasteaia-Põhikooli koosseisu.

Lipa külas
1990. aastal avati Lipa klubis Raikküla kolhoosi lastehoid, mis muudeti 1.08.1991 Raikküla valla allasutuseks. 1997. aastal toodi kooli ruumidesse üherühmaline Raikküla Lasteaed. Lustilapse rühm liideti 1.09.2005 kooliga, moodustati Raikküla Lasteaed-Algkool. 2009. aastal Raikküla valla haridusvõrk reorganiseeriti, Lipa koolimajas tegutseb sellest ajast Kabala Lasteaia-Põhikooli Lustilapse rühm.