Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Õppetöö Lasteaed Huvitegevus

Õppeaastad

Kõik 2021/20222021/2022 2022/232022/23

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Talvetrimester(7)
22detsember
Õpilaste kiitmine ja tunnustamine

Kiidame ja tunnustame:

 • õpilasi, kes on nimetatud I trimestri õpitulemustega autahvlile
 • õpilasi, kes on osalenud ja saavutanud silmapaistvaid tulemusi spordivõistlustel, konkurssidel jm sündmustel

Klassijuhatajaid kiidavad oma klassi õpilasi nii hoolsa käitumise, õppimise, klassikollektiivis tähelepanu pälvinud omaduste jm heade ja silmapaistvate tegevuste eest, mis muudavad koolis olemise, õppimise ja koostegemised meeldivaks.

 •  
 •  
Sulge

Sõbrapäeva tähistamine. Osalevad kõik klassid, organiseerimisega tegelevad Õpilasesindus ja huvijuht

Sulge

14veebruar
Sportlik sõbrapäeva tähistamine Paluküla Mäe Keskuses 4.-9.kl

Sportlik sõbrapäeva tähistamine Paluküla Mäe Keskuses    4.-9.kl  

Sulge

16veebruar
Vastlapäeva tähistamine Paluküla Mäe Keskuses. 1.-3.kl ja lasteaed.

16.02 Vastlapäeva tähistamine Paluküla Mäe Keskuses. 1.-3.kl ja lasteaed.

Sulge


23veebruar
Eesti mäng ja kuu sünnipäevalaste õnnitlemine.

07-11
märts
Tüdrukute nädal, 1.-4.klass

1.-4.klass

Sulge
Kevadtrimester(25)
18märts
Kevade alguse tähistamine.

1.-4.kl

Sulge

22märts
Eelkooli II kohtumine

kl 17:00 kohtumine fuajees (garderoobis), kohtumine kestab kuni 18:00
Eelkooli lapsi võtab vastu klassiõpetaja Aimi Allikmäe ruumis 117. Toimub eesti keele tund.
Direktor Pille Lille kohtub lastevanematega õpetajatetoas. Toimub arutelu, küsimused-vastused.

Sulge

22märts
Lepatriinu lasteaiarühma lastevanemate koosolek

Kutsume teid 22. märtsil Lepatriinude rühma lastevanemate koosolekule. Saame kokku koolis õpetajate toas.

Saate tutvuda uue õpetajaga ning ühtlasi käsitleme järgnevaid teemasid:

 • õpetaja Teele-Triin lühitutvustus ja tagasiside esimesele töönädalale
 • laste kohanemine muudatustega (inimeste vahetus, uuendused, murekohad ja edusammud)
 • kokkulepped murede ja probleemide lahendamiseks
 • arenguvestlused kevadel
 • lasteaia lahtiolekuaeg ja töökorraldus suve perioodil
 • tugiteenused asutuses ja koostöö eralogopeediga
 • igapäeva tegevused lasteaias (hommikune saabumine ja õhtune minek, päevaplaan, jalutuskäigud, riietumine - riidekapi sisu, söömine, potil käimine jms)

Kui teil on ettepanekuid või kerkinud küsimused, mida kindlasti soovite arutada koosolekul, siis olge kena, saatke omapoolse sisendi hiljemalt esmaspäevaks 21. märtsiks minu töö e-posti aadressile direktor@kabala.edu.ee.

Meeldiva kohtumiseni ja head töönädala lõpu soovides

Pille Lille

Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

Sulge

24märts
Õpilasesinduse kohtumine

Ruumis 26

Osalevad ÕE liikmed, direktor, huvijuht, majandusjuhataja

Räägime lühidalt, kuidas on läinud ja millised on lähiaja plaanid.

ÕE eelarve ja tegevuste planeerimine 2021/2022 õppeaasta lõpuni.

Jõulukohviku teenitud tulu kasutamise planeerimine.

ÕE enda ettepanekud aruteluks ....

Sulge

4.- 9.kl 

Korraldab:   S.Nurmeta

Sulge

6. -  9. klass Kabala koolis, spordisaalis.

Algus: kell 13.25

Turniiri viivad läbi Sille ja Kadi.

Sulge

28märts
Kuu sünnipäevalaste õnnitlemine

05aprill
Eelkooli III kohtumine

kl 17:00 kohtumine fuajees (garderoobis), kohtumine kestab kuni 18:00
Eelkooli lapsi võtab vastu klassiõpetaja Hele Ojamaa ruumis 135. Toimub matemaatika tund.
Direktor Pille Lille kohtub lastevanematega õpetajatetoas. Toimub arutelu, küsimused-vastused.

Sulge

1.-4.kl  

Korraldus: Klassiõpetajad

 

Sulge


12aprill
Vestlusõhtu lastevanematega

Vestlusõhtu lastevanematega  kell 18-19 ikka google meetis

Arutelu teemad:

Kabala Lasteaed-Põhikooli uue arengukava koostamine

Arendustegevused lasteaia rühmades

Uued töötajad (kehalise kasvatuse õpetaja, tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja, asendusõpetaja)

Tervist Edendava Kooli tegevused

Sulge

Tegijad: 1.-9.klass 

Korraldajad:  S.Nurmeta, K.Pettai

Sulge

19aprill
Eelkooli IV kohtumine

kl 17:00 kohtumine fuajees (garderoobis), kohtumine kestab kuni 18:00
Eelkooli lapsi võtab vastu kehalise kasvatuse õpetaja ja aktiivsete vahetundide ringi juhendaja. Toimub aktiivse liikumise tund, millest võtavad osa nii lapsed, lapsevanemad kui direktor.

Sulge

1.-4.klass  

Sündmust toimetavad: Õpilasesindus ja huvijuht.

Sulge

03mai
Teatrisse. 1.-4. klass

1.-4. klass läheb teatrisse.

Kaasa lähevad lasteaiast ka 5 sügisel kooli minejat.

Väljasõit kestab 9.30 - 13.30

Sulge

03mai
Huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid tutvustav üritus

Õppeaasta hakkab lõpupoole jõudma, kuid seni pole kõik lapsevanemad enda laste huvitegevuses osalemise kinnitanud.

3. mail kl 17-17:30 tutvustab Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Helen Hints valla huvihariduse registri kasutamise põhimõtteid sh mida ja miks peab lapsevanem huvihariduse registris tegema. 

Lastevanemate teadlikkuse tõstmise eesmärgil soovime saavuta eesmärki, et meie kooli huvitegevuse andmed on kõik korrektselt täidetud. Sellega saame olla eeskujuks ka teistele valla koolide lastevanematele.

Enda osalemissoovist palume anda teada hiljemalt 27. aprill e-posti aadressile marco.saluste@kabala.edu.ee.

Osalejatega kohtume 3.mail kell 17-17:30 klassiruumis 201 (arvutiklass)

 

 

Sulge

03mai
Eelkooli V kohtumine

kl 17:00 kohtumine fuajees (garderoobis), kohtumine kestab kuni 18:00
Eelkooli lapsi võtab vastu muusikaõpetaja Anu Siniroht. Toimub muusika tund.
Direktor Pille Lille kohtub lastevanematega õpetajatetoas. Toimub arutelu, küsimused-vastused.

Sulge

04mai
Loomaaia külastus. 1.-3. klass ja 6.-9. klass

1.-3. ja 6.-9. klass

Sulge

17mai
Vestlusõhtu lastevanematega

Selle õppeaasta viimane "Vestlusõhtu lastevanematega" toimub 17. mail kl 18-19 zoomis

 (zoomi link).

Teema “Kabala Lasteaed-Põhikooli tulevik vallavalitsuse vaatenurgast”
Külalistena osalevad Rapla Vallavalitsuse Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindajad:
Jüri Morozov, abivallavanem
Marek Männik, hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist
Lea Lepik, haridusspetsialist

Sulge

18mai
KEVADKONTSERT

KEVADKONTSERT KOOLIMAJAS

Sulge

26mai
Lustilaste rühma lõpupidu

Mudilaskoor ja rahvatantsurühm 

Korraldajad:  A.Siniroht, K.Pettai

Sulge

30mai
Muumide rühma lõpupidu

31mai
Jõmmude rühma lõpupidu

10juuni
kell 18-19 Direktori vastuvõtt kooli parimatele õpilastele ja nende vanematele.

10. juunil kl 18-19 Direktori vastuvõtt kooli parimatele õpilastele ja nende vanematele.

 

Sulge
Sügistrimester(17)
21september
Maailmakoristuspäeval osalemine

12.30 - 15.00

kool+lasteaed

Sulge27september
Kooli 32. sünnipäeva tähistamine – Kabala Kablutamine

15.15 kogunemine kooli ees

15.30 start

Kool+lasteaed
Külalised teistest Rapla valla koolidest

Koolibuss tuleb viib lapsed koju hiljem.

Organiseerib: Ene

Sulge

03-14
oktoober
Pärandkultuuri rändnäitus

Koolimaja I korrusel

Korraldaja: huvijuht

Sulge

Korraldavad 9. klass ja klassijuhataja, õpilasesindus ja direktor

Koolipäeva tunnid algavad tavapäraselt kl 8:30

Tunnid lõpevad kl 12:00

Kojusõit koolibussiga minejatele kl 12:15

Sulge

1.-4. klassi üritus koolimajas. 

Organiseerivad klassiõpetajad.

Sulge

"Kiusamisest vabaks" programmi raames toimuvad koolis ja lasteaias sõprust väärtustavad tegevused. 

Üritusi toimetavad direktor, klaasijuhatajad, lasteaiaõpetajad ja õpilasesindus.

Esmaspäeval - koolipere kogunemisel õpime kõik koos sõbratantsu

Teisipäeval - algklassid mängivad sõbramänge

Neljapäeval - Kahoot sõpruse vanasünadest

Reedele - sõbralik veerandilõpu viktoriin

Sulge

1.-4. klass

organseerivad: klassiõpetajad

Sulge

Osalevad. põhikool ja lasteaed

Organiseerivad: Õpilasesindus ja huvijuht

Sulge

07-11
november
Poiste nädal + Isadepäev-perepäev-isad tundidesse

osalevad: kõik

organiseerivad: klassijuhatajad, aineõpetajad

 

ESMASPÄEV: algklasside poistel "Kuldvillak"

TEISIPÄEV: võidusõit

KOLMAPÄEV: seebitegu

NELJAPÄEV: üllatus

REEDE: oleme kunstnikud

Sulge

Täpsem info asjaosalised ÕE liikmed ja Koidu

Sulge

11november
Teatrikülastus "A Christmas Carol"

Teatrisse läheb 7.-9. klass.

Sündmust sebib Salle

Sulge

Allikasilma elamustalus

Saadavad Koidu ja Pille

Sulge

sõbraliku käitumise märkamise ja tunnustamise nädal

osalevad kool  ja lasteaed:

1. iga klass valmistab "Heade tegude" plakatit, millest tekib kooli saalis heade tegude galerii

2. 16. novembril toimuva rahvusvahelise sallivuse päeval kiusamisest vabaks väärtuste plakati täitmine "Millised teod nätavad, et oleme sallivad?"

organiseerivad: huvijuht, klassijuhatajad, lasteaiaõpetajad

Sulge

1.-4. klass

tähistamist toimetavad õpilasesindus ja huvijuht

Sulge

9. klass

Sõndmust sebib S.Nurmeta ja klassijuhataja.

Sulge
Talvetrimester(16)

30november
ENL projekti "Mina arvan!" III noorteseminar Kabala Mõisaas

5.-9. kl õpilased    
organiseerivad: huvijuht, direktor    

8:30 jalutame koolist Kabala Mõisa koos huvijuhiga;
11:30 lõuna koolimajas
12:30 saabumine koolimajja"

Sulge

Osaleb kogu kool ja lasteaed.

Ka huvijuht, klassijuhatajad, aineõpetajad, lasteaiaõpetajad.

Sulge

Kõik võtavad osa

organiseerivad: õpilasesindus ja huvijuht

Sulge


osalejad ja tegijad traditsioonilised

Sulge

19jaanuar
Aabitsapidu (miks ka mitte Sõber karuga?) 

   1.ja 9.kl 

Organiseerivad  klassiõpetaja ja 9.klassi juhataja  

 

Sulge

20jaanuar
Ekskursioon koolieelikutele Rapla keskraamatukogusse

Tutvume Rapla Keskraamatukogu võimalustega, väike mänguline tegevus.

Eelkooli üritus.

 

Tiina Viin

Sulge

 • ESMASPÄEV - KONTRASTI PÄEV - must-valge riietus
 • TEISIPÄEV - TRIIBUPÄEV - triibulised riided või mõni ese, mis on triibuline 
 • KOLMAPÄEV - MOEŠÕU - iga klass valmistab ühe etteaste 2-3 minutit (millega on tegemist, kirjeldus …) 5. tund
 • NELJAPÄEV - 80.-NDATE MOEPÄEV
 • REEDE - PIDŽAAMAPÄEV (magamisriietus)
Sulge

Sealhulgas 14.02. sõbrapäeva tähistamine.  

Täpsem info:    ÕE,huvijuht

Sulge

21veebruar
Õppepäev Kabli külastuskeskuses

1.-2. klass ja 5. - 9. klass RMK Kabli külastuskeskuses õppepäeval.

5.-6. klassi päevateema "Metsa eluring".

7.-9. ja 1.-2. klassi päevateema "Looduse talvine elu".

 

Väljasõit 8.30  ja tagasi oleme 15.00 

Saadavad õpetajad:  Ülli, Koidu, Marco ja õpetajad Anud.

Sulge

Lepatriinu/Jõmmu/Lustilaps/Muumi   

Algus 9.30 kuni 11.30. Üritus toimub kooli võimlas, kaasa võtta vahetusjalanõud.

Buss Purkust väljub kell 9.00 ja suundub sealt edasi kohe Lipale.

Sulge
Kevadtrimester(17)
27märts
NATO sõjamehed Raplas

Mõeldud 5.-8. klassi (huvi korral ka 9, klassi ) lastele

 

27. märtsil 2023 kell 14.00 tulevad mõned NATO sõdurid ennas Raplasse rahvale näitama.

Lubatakse, et kaasas olevat neil paar autot ja muud sõjaväekraami. 

Sõdurit tahtvat ka lastega mängida ja inglise keeles suhelda.

Täpsem info olevat juba 5.-8. klassi ja ka soovi avaldanud 9. kl õpilaste postkastis/e-koolis

 

Väljasõidu ja tagasisõidu ajad:

13:00 Raikkülast, järgmised peatused palun arvestage ajaliselt ise: Puu kool, Valli külatee, Valgu rist, Lipa rist

13:30 Kabala kooli bussipeatus ning seejärel Lõpemetsa ja Raadiku peatused

13:55 oleme kohal Raplas Kesklinna Kooli juures

16:15 väljasõit Rapla Kesklinna Kooli juurest. Tagasiteel tulevad samad bussipeatused ehk kõik saavad kenasti koju.

 

INFO: Õpetaja Koidu või tel nr 51900751.

Sulge

14aprill
Eelkool "Orienteerumine koolis"  

Koolieelikud    

Organiseerijad: Õp. Koidu Pettai + ÕE    

Sulge

14aprill
Tallinna Lasteteatri "Lepatriinu" etendus - "Prügikuningriik"

9.00 - 9.35 kooli saalis

lasteaed + kool 1.-5.kl. 

Organiseerimine:    muusikaõpetaja, rühma- ja klassiõpetajad    

Sulge

09mai
Eelkooli laste esmaabi minikoolitus

Koolieelikutest lapsi ootab Kabala rühmade õuealal Eesti Punase Risti vabatahtlik esmaabi andja Pilvi Pregel.

kl 9:15-10:00

Sulge

09mai
2023/2024 õa 1. kl lastevanemate infokoosolek

kl 17-18 Kabalas koolimajas ootab 2023/2024 õa tulevase 1. klassi lapsevanemaid infotundi klassijuhataja Hele Ojamaa.

Sulge

11-12
mai
Lastevanemate külastuspäevad koolis ja lasteaias

Kooli külastuspäevadele on oodatud kooli õpilaste lapsevanemad

11. mail neljapäeval kooli tundide külastused terve õppepäeva jooksul kl 8:30-15:05

12. mail reedel 4 esimest tundi kl 8:30-12:10 ja õhtul algusega kl 18:00 ootame vanemaid emadepäeva kontserdile.

Külastaja meelespea:

 • vahetusjalatsid
 • tundide külastus kestab tunni algusest lõpuni
 • pildistamine ja filmimine pole lubatud
 • õpetajatetoas vahetundide ajal kostitame külalisi tervituskohvi ja suupistetega.

Lasteaiarühmade külastuspäevadele on oodatud lasteaia laste vanemad

11.-12. mail Jõmmu, Lepatriinu ja Lustilaps rühmades kl 11:00-12:00 õuealal

18.-19. mail Muumi rühmas kl 11:00-12:00 õuealal

Rühmade õpetajad korraldavad laste ja vanematega ühistegevused õues. 

Pärast ühistegevusi on lapsevanemal soovi korral võimalus vestelda õpetajaga.

Sulge

12mai
EMADEPÄEVA KONTSERT

15mai
Eelkooli üritus emadepäeva  puhul

Koolieelikutele, korraldavad klassiõpetajad    kl 9:30-10:30

Sulge

Külatuspäevale on oodatud lasteaia laste vanemad

18.-19. mail Muumi rühmas kl 11:00-12:00 õuealal

Rühmade õpetajad korraldavad laste ja vanematega ühistegevused õues. 

Pärast ühistegevusi on lapsevanemal soovi korral võimalus vestelda rühma õpetajaga.

Sulge

21mai
Ukuleleansambel Ira hooldekodus
Ira Hooldekodus esinemine osalevad õpilased ja muusikaõpetaja
Sulge

Ülekooliline spordipäev    1.-8.klass.

Spordipäev algab peale esimest tundi 

Täpsem info:    Kehalise kasvatuse õpetaja, klassijuhatajad.

Sulge

30mai
4H sõbrapäev koos Hubertiga

Ürituse korraldaja 4H klubi "Looduse lapsed"

Osalema on oodatud 1.-5. klasside õpilased ja klassijuhatajad

11:30 koguneme kooli saalis

Kavas:

Minietendus 4H klubi liikmete poolt "4H sõbrapäev"

Hubert mängib lastega

4H töötoad klassiruumides

Üritus kestab orienteeruvalt kl 14:00-ni

Sulge

30mai
Muumi rühma koolisaatmispidu

  Muumi rühm  algus kl 17.00

Sulge

02juuni
Ülekooliline orienteerumismäng

TEK

Algus kell 9.30. 1.-8. klassi õpilastest moodustatud segavõistkonnad läbivad orienteerumisraja Kabala külas. Kontrollpunktides lahendatakse erinevaid ülesandeid.

Sulge

10juuni
Ukuleleansambli pillilaager-piknik

12juuni
Direktori vastuvõtt

Direktori vastuvõtt kooli tublimatele õpilastele ja nende  vanematele.  

kl 18:00 algus ja kestab orienteeruvalt 19:30-ni

Kavas:

 • Tunnustamise tseremoonia
 • Pildistamine
 • Üllatusesineja
 • Pidulik tordilaud


Lisainfo: huvijuht Koidu Pettai

Sulge

13juuni
Kooliaasta lõpuaktus

Kooliaasta lõpuaktus.


Tublimate kiitmine ja tunnustamine 2022/2023 õppeaastal konkurssidel, võistlustel ning õpitulemustes muudes tegevustes saavutatud tulemuste eest.

 1.-8.klass  

Sulge
2023/2024(2)

 1.-6.klass 

Sulge

08juuni
Raplamaa laulu- ja tantsupidu "Rõõm elust endast"

Osaleb mudilaskoor

Organiseerivad:  muusikaõpetaja jaklassiõpetajad.

Sulge
2023/2024
täna, 23.juuni