HALDUSJÄRELEVALVE

Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee
WWW: https://www.hm.ee/

Õilme Saks, peaekspert (Pärnu-, Järva-, Lääne-, Rapla-, Hiiumaa)

Tel: 7354026; 56910223

Rapla Vallavalitsuse ametnikud:

Jüri Morozov, abivallavanem, tel 5389 2441

Marek Männik, haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist, tel: 5384 1582

Lea Leppik, haridusspetsialist, tel 5561 5405

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna teised ametnikud, kellega koostöös toimub kooli ja lasteaia arendustegevus