Uudised

Meie lasteaed-põhikooli arengukava 2022-2026 06. mai Kabala Lasteaed-Põhikool


Kooli arengukava on jõudnud etappi, kus on oluline kaasata Kabala Lasteaed-Põhikooliga seotud inimesi laiemalt ning saada tagasisidet arengukava põhiväärtustele, eesmärkidele ja eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevustele.

Siinkohal on kõigil võimalus kaasa rääkida ja hinnata, mis on teie arvates kõige olulisem. Nii saame määratleda prioriteedid ja sellest lähtuval tegevuste kava.
Ootame teie tagasisidet hiljemalt 15. maiks 2022.


Link -> Küsimustikule vastamine (võtab aega eeldatavasti umbes pool tundi).

 

Lugupidamisega

Marco Saluste

haridustehnoloog-infojuht

Kooli arengukava on jõudnud etappi, kus on oluline kaasata Kabala Lasteaed-Põhikooliga seotud inimesi laiemalt ning saada tagasisidet arengukava põhiväärtustele, eesmärkidele ja eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevustele.

Siinkohal on kõigil võimalus kaasa rääkida ja hinnata, mis on teie arvates kõige olulisem. Nii saame määratleda prioriteedid ja sellest lähtuval tegevuste kava.
Ootame teie tagasisidet hiljemalt 15. maiks 2022.


Link -> Küsimustikule vastamine (võtab aega eeldatavasti umbes pool tundi).

 

Lugupidamisega

Marco Saluste

haridustehnoloog-infojuht